Anasayfa / Haber / 1 Ocak’ta İki Uygulama Zorunlu Hale Geliyor

1 Ocak’ta İki Uygulama Zorunlu Hale Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı’nın iki uygulaması zorunlu hale geliyor. Bunlardan biri yazar kasa pos kullanımı, diğeri ise elektronik tebligat uygulaması.

Aslında her iki uygulamada kısmen hayata geçti, birçok mükellef tarafından kullanılıyor, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ise bu iki uygulamada kapsama giren herkes için zorunlu olacak.

YAZAR KASA POS UYGULAMASI

Yazar kasa pos olarak da adlandırılan yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçiş aslında 1/10/2013 tarihinden itibaren başlamıştı. Ancak zorunlu geçiş birkaç kez ertelendi. Son anda herhangi bir erteleme daha olmaması halinde 451 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca uygulama 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kapsama giren bütün vergi mükellefleri için zorunlu olacak.

Yazar Kasa POS Uygulaması Kapsamına Girenler

Uygulama kapsamında;

– Satışı yapılan malların aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa edenler),

– Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar,

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanmak mecburiyetindedir.

Uygulanacak Cezalar

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan idari para cezaları uygulanacak.

– Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 Türk Lirası,

– İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 660 Türk Lirası,

– Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 Türk Lirası,

idari para cezası uygulanacak. Tabii bu cezalar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artacak. (Bkz. Para Cezalarını da Artıracak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı)

E-TEBLİGAT UYGULAMASI

Bu uygulamaya Maliye PTT Yerine İnternet Üzerinden Tebligat Yapacak başlıklı yazımızda kısmen değinmiştik. 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Maliye Bakanlığı, kapsama giren vergi mükelleflerine elektronik tebligat yoluyla bildirim yapacak. Yani uygulama çerçevesinde vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evraklar, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda mükelleflerin elektronik posta adresine gönderilecek.

Bu uygulama aslında 1 Ekim 2015 tarihinde başladı. Ancak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kapsamdaki tüm mükellefler için zorunlu olacak.

E-Tebligat Kapsamına Girenler

Aşağıda belirtilen mükellefler uygulama kapsamına giriyor;

– Kurumlar vergisi mükellefleri

– Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

– İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler

Elektronik Posta Adresinin Temini

Mükellefler bu uygulama için istedikleri e- posta adresini kullanamayacak. Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olanlar 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 456 Sıra No’lu Tebliğ ekindeki “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formunu doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine verecekler. Başvuru işlemi kanuni temsilciler veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat yapılacak. Yeni iş başlayan vergi mükellefleri de işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde bu başvuruyu yapacak. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacak. Vergi Daireleri tarafından tebligatlar artık verilen bu e-posta adresine yapılacak.

Uygulanacak Cezalar

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca yukarıda Yazar Kasa POS bölümünde belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanacak.(isvesosyalguvenlik.com)