Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, onaylayan ülkenin onay belgesinde sözleşmenin hangi maddelerini onayladığını belirtmekle yükümlü olduğu, 3 üncü maddesinde istisnalar, 4 üncü maddesinde sonradan da bazı maddelerin onay belgesine eklenebileceği, 5 inci maddesinde onaydan önce yapılması gerekenler, 6 ncı maddesinde sözleşmenin uygulanmasında ülkelerin mecburi olmayan sigortalarla sağlanan korumayı da hesaba katabileceği,

– İkinci Bölümünde Sağlık Yardımları,

– Üçüncü Bölümünde Hastalık Ödenekleri,

– Dördüncü Bölümünde İşsizlik Yardımları,

– Beşinci Bölümünde İhtiyarlık Yardımları,

– Altıncı Bölümünde İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Halinde Yapılacak Yardımlar,

– Yedinci Bölümünde Aile Yardımları,

– Sekizinci Bölümünde Analık Yardımları,

– Dokuzuncu Bölümünde Maluliyet Yardımları,

– Onuncu Bölümünde Ölüm Yardımları,

– On birinci Bölümünde Periyodik Ödemelerde Uygulanacak Normlar,

– On ikinci Bölümünde Yabancılara Eşit Muamele,

– On üçüncü Bölümünde Müşterek Hükümler,

– On dördüncü Bölümünde Müteferrik Hükümler,

– On beşinci Bölümünde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz