Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme

105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; mecburi veya cebri çalıştırmanın esarete benzer şartlara yol açmaması için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını kapsamakta; ücretlerin muntazam fasıllarla ödenmesini derpiş etmekte ve ücret ödeme usullerinin, işçiye işinden ayrılmasını mümkün kılacak her türlü fiili imkanlardan mahrum bırakacak tarzda olmasını yasaklamaktadır.

Sözleşmenin;

– 1 nci maddesinde sözleşme hükümlerinin uygulanması bakımından ülkelerin alması gereken tedbirler, 2 nci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin cebri veya mecburi çalıştırmayı derhal ve tamamen ortadan kaldıracak etkili tedbirleri almayı taahhüt etmiş sayılacağı, 3 üncü maddesinde sözleşmeyi onama belgelerinin nasıl ve nereye gönderileceği, 4 üncü maddesinde sözleşmenin hangi ülkeleri ve nasıl bağlayacağı, 5 inci maddesinde sözleşmenin 10 yıl süreyle uygulanacağı, 10 yıldan sonra isteyen ülkenin feshedebileceği, 6 ncı maddesinde sözleşmeyi onaylayan ve fesheden ülkelerin diğer ülkelere bildirileceği, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz