Anasayfa / Soru - Cevap / Bir Yılını Doldurmayan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Bir Yılını Doldurmayan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Sponsorlu Bağlantılar

1475 sayılı İş Kanunun kıdem tazminatıyla ilgili 14 üncü maddesinde kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yılın doldurulması gerektiği yönünde açık bir hüküm olamamakla beraber, maddede her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği belirtildiğinden, işe girdiği tarihten itibaren bir yıl geçmemiş olan işçi için kıdem tazminatı alma hakkı doğmaz, yani kıdem tazminatı alabilmek için işyerinde en az bir yıl çalışmış olma şartı aranır. Kıdem tazminatı alabilmek için geçerli diğer şartlar Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler başlıklı yazıda yer almaktadır.

Bir yılı doldurduktan sonra bir yıldan artan süreler için ise kıdem tazminatı ödenir. Örneğin 3 yıl 5 ay çalıştıktan sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde işten çıkan veya çıkarılan işçiye sadece 3 yıl için değil, 5 aylık süre için de kıdem tazminatı ödemesi yapılır.

Durum bu şekilde olmakla beraber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında; toplu ya da bireysel iş sözleşmeleri en az bir yıl çalışma koşulunun işçi lehine azaltılabileceğini belirtmiştir. (Esas No. 2014/3367, Karar No. 2015/9766, Tarihi: 10.03.2015)