Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 11-Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme

11-Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, 25 Ekim 1921 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantı gündeminin 4 üncü maddesine dahil bulunan tarım işçilerinin dernek kurma ve birleşme haklarına yönelik hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin tarımda çalışan bütün şahıslara, sanayi işçilerinde olduğu gibi, dernek kurma ve birleşme haklarını aynen sağlamayı tarım işçileri bakımından bu hakları sınırlandırıcı kanuni veya diğer hükümleri kaldırmayı taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde sözleşmenin kesin onaylandığına dair belgelerin Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderileceği ve belgenin onun tarafından tescil edileceği, 3 üncü maddesinde sözleşmenin iki ülke tarafından onaylandığına dair belgeler gönderildikten sonra yürürlüğe gireceği, sözleşmenin sadece onay işlemi tescil edilmiş ülkeleri bağlayacağı, 4 üncü maddesinde onama belgelerinin Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından bütün ülkelere gönderileceği, 5 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin 3 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, 1 inci madde hükümlerini en geç 1 Ocak 1924 tarihinden itibaren uygulamayı ve bu hükümleri etkili kılmak için gerekli olan tedbirleri almayı taahhüt etmiş sayılacağı, 6 ncı maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin sözleşmeyi uygulamayı taahhüt etmiş sayılacağı, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz