Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / 1/10/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Sayılanlar İçin Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Durumunda Yaşlılık (Emeklilik) Aylığına Hak Kazanma Açısından Hangi Sigortalılık Statüsü Esas Alınarak Emeklılık Şartlari Belirlenecektir ?

1/10/2008 Tarihinden Sonra İlk Defa Sigortalı Sayılanlar İçin Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi Durumunda Yaşlılık (Emeklilik) Aylığına Hak Kazanma Açısından Hangi Sigortalılık Statüsü Esas Alınarak Emeklılık Şartlari Belirlenecektir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 63- 1/10/2008 TARİHİNDEN SONRA İLK DEFA SİGORTALI SAYILANLAR İÇİN SİGORTALILIK HALLERİNİN BİRLEŞMESİ DURUMUNDA YAŞLILIK (EMEKLİLİK) AYLIĞINA HAK KAZANMA AÇISINDAN HANGİ SİGORTALILIK STATÜSÜ ESAS ALINARAK EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENECEKTİR ?

CEVAP 63- Sosyal güvenlik reformundan sonra sosyal güvenlik kuruluşları birleştirilmiş olmakla birlikte emeklilik şartlarında yine farklılıklar bulunmaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunla değişiklik yapıldığı tarihten (1/10/2008) sonra ilk defa sigortalı sayılanlardan 4/a (eski SSK), 4/b (eski Bağ-Kur) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı (emeklilik aylığı) bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali esas alınmaktadır.

Yeni düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa işe girenler için  emeklilik statüsünün belirlenmesinde son 7 yıldaki çalışmaların esas alınması uygulamasına son verilmiş, tüm çalışma süresindeki primlere bakılarak bu sürede hangi statüde prim daha fazla ödenmişse o statü dikkate alınarak emeklilik şartlarının belirlenmesi öngörülmüştür.

Örneğin, tüm çalışma süresinde 15 yıl 4/a (eski SSK’lı) ve 10 yıl esnaf olarak çalışan (eski Bağ-Kur’lu) ve 1/10/2008 tarihinden sonra ilk defa işe girmiş bir kişinin emeklilik şartlarının statüsü, daha fazla olduğundan 4/a (eski SSK’lı) olarak belirlenecektir.