Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme

111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; iş ve meslek alanında ayırım ile ilgili çeşitli tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar vererek düzenlenmiş olup, ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanların, hürriyet, şeref, ekonomik, güvenlik ve eşit imkan şartları içinde kendi maddi refah ve manevi gelişmelerini gözetme hakları olduğunu teyit etmektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde ayırım deyiminin tanımı yapılmış, 2 nci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin ayrımcılığı ortadan kaldıracak bir politika oluşturmayı taahhüt etmiş sayılacağı, 3 üncü maddesinde oluşturulan politikanın nasıl uygulanacağı, 4 üncü maddesinde hangi durumların ayrım sayılmayacağı, 5 inci maddesinde kabul edilmiş olan diğer sözleşme veya tavsiyelerle öngörülmüş bulunan özel koruma ve yardım tedbirlerinin ayrım sayılmayacağı, 6 ncı maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin neleri taahhüt etmiş sayılacağı, devamı maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz