Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı korunmasıyla ilgili çeşitli tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra bu sözleşme düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde onaylayan ülkeler tarafından sözleşmenin nasıl uygulanacağı, 2 nci maddesinde sözleşmenin hangi faaliyetler hakkında uygulanacağı, 3 üncü maddesinde işçilerin korunması için alınacak tedbirler,

– Koruma Tedbirleri başlıklı İkinci Kısmının 4 üncü maddesinde; 2 nci maddede bahsi geçen faaliyetlerin nasıl icra edileceği, 5 inci maddesinde işçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mümkün olan en asgari hadde indirilmesi için yapılması gerekenler, 6 ncı maddesinde işçilerin maruz kalacağı radyasyonun azami miktarının nasıl belirleneceği, 7 nci maddesinde radyasyon işinde çalışma yaşı, 8 inci maddesinde doğrudan radyasyon işinde çalışmayan ancak radyasyona maruz kalma ihtimali bulunan işçilerle ilgili yapılacak çalışmalar, 9 uncu maddesinde tehlike işaretlerinin kullanılması ve işçilerin bilgilendirilmesi, 10 uncu maddesinde radyasyona maruz kalınan işlerin nasıl belirleneceği, 11 inci maddesinde işçilerin ve işyerlerinin kontrole tabi tutulması, 12 nci maddesinde işçilerin sağlık muayeneleri ve periyodik kontrolleri, 13 üncü maddesinde acil tedbir alınmasını gerektirecek durumlar, 14 üncü maddesinde işçilerin tıbbi görüşe aykırı olarak radyasyona bağlı işlerde çalıştırılmaması, ülkelerin yeterli teftiş sistemi kurması,

– Üçüncü Kısmında Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz