Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 123-Yer Altı Madenlerinde İşe Almada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme

123-Yer Altı Madenlerinde İşe Almada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, madenlerde yer altı istihdamın tabiatı icabı, bu işlere kabulde 15 yaş üstünde bir yaş tesbit eden uluslararası standartların arzulanır olduğu düşünülerek hazırlanmıştır.

Sözleşmenin; 1 inci maddesinde maden ifadesinin tanımı yapılmış, sözleşme hükümlerinin taş ocaklarında yeraltında alışmayı da kapsadığı belirtilmiş, 2 nci maddesinde tespit edilen yaş altındakilerin yeraltında madenlerde çalıştırılamayacağı, asgari yaşın hiçbir şekilde 16 yaştan aşağı olamayacağı belirtilmiş, 3 üncü maddesinde belirlediği asgari yaşı daha sonra değiştiren ülkelerin bunu ILO’ya bildireceği, 4 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerde yetkili makamların sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için cezalar da dahil tüm tedbirleri alacağı, 5 inci maddesinde ülkeler tarafından yeraltı madenlerde çalışmayla ilgili asgari yaşın en fazla temsil yetkisini haiz ilgili işveren ve işçi kuruluşlarıyla istişare sonucunda belirleneceği, sonraki maddelerde de sözleşmenin onayı, tescili, feshi gibi konulardaki genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz