Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 133-Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

133-Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, modern gemilerin hem yapım, hem de işletmelerinin hızlı değişen özellikleri karşısında mürettebatın barınması konusunda yeni iyileştirmeler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi gemiler için uygulanacağı, 2 nci maddesinde tanımlar, 3 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin taahhüt etmiş sayılacağı yükümlülükler, 4 üncü maddesinde sözleşmenin onaylayan ülkelerde nasıl uygulanacağı,

– Mürettebatın Barınacakları Yerlere İlişkin Gereklilikler başlıklı İkinci Bölümünün; 5 inci maddesinde mürettebatın barınması açısından gemilerin taşıması gereken genel fiziki şartlar, 6 ncı maddesinde yemekhanelerin taşıması gereken şartlar, 7 nci bölümünde dinlenme yerlerinin taşıması gereken şartlar, 8 inci bölümünde tuvalet – banyo gibi yerlerin taşıması gereken şartlar, 9 uncu maddesinde bölmelerin taşıması gereken şartlar, 10 uncu maddesinde tepe yüksekliğinin taşıması gereken şartlar, 11 inci maddesinde aydınlatma sisteminin taşıması gereken şartlar, 12 nci maddesinde gemilerde yapılabilecek değişiklikler,

– Sözleşmenin Mevcut Gemilere Uygulanması başlıklı Üçüncü Bölümünün; 13 üncü maddesinde mevcut gemilerde yapılacak değişiklikler,

– Dördüncü Bölümünde Nihai Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz