Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 134-İş Kazalarının Önlenmesine İlişkin Sözleşme (Gemiadamları)

134-İş Kazalarının Önlenmesine İlişkin Sözleşme (Gemiadamları)

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, gemide çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla gemide bir dizi güvenlik önlemlerinin alınmasını öngörmekte, denizdeki ve limandaki gemilerde kazaların önlenmesine ilişkin çeşitli önerileri içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşme kapsamındaki tanımlar, 2 nci maddesinde yetkili makamların alacağı tedbirler, 3 üncü maddesinde kazaların önlenmesi için araştırmalar yapılması, 4 üncü maddesinde iş kazalarının önlenmesine ilişkin kuralların nasıl yürürlüğe konulacağı, 5 inci maddesinde armatörlerin, gemi adamlarının ve bu hükümlere uymak zorunda bulunan diğer ilgili kişilerin yükümlülükleri, 6 ncı maddesinde sözleşmede öngörülen hükümlerin uygulanması için alınacak tedbirler, 7 nci maddesinde kazaların önlenmesi amacıyla gemilerde komite oluşturulacağı, 8 inci maddesinde iş kazalarının önlenmesine yönelik programların nasıl hazırlanacağı, 9 uncu maddesinde gemi adamlarının meslekî eğitimi, 10 uncu maddesinde üye ülkelerin işbirliği yapması, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz