Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 14-Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Sözleşmesi

14-Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, 25 Ekim 1921 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantı gündeminin 7 nci maddesini teşkil eden, sanayide hafta tatili meselesi hakkında bazı hükümler içermektedir.

Sözleşmenin; 1 inci maddesinde sözleşme kapsamına giren sanayii işleri, 2 nci maddesinde resmi veya özel herhangi bir sınai müessesede veya onun müştemilatında çalışan bütün şahısların, sonraki maddelerde belirtilen istisnalar dışında, her 7 günlük bir devre içinde fasılasız en az 24 saat zarfında istirahat edecekleri yani haftada en az bir gün izin kullanacakları, 3 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan üye ülkelerin sadece aynı bir aile fertlerinin çalıştığı sınai müesseselere sahip şahısları 2 nci madde hükmünden istisna edebileceği, yani haftada bir gün izin mecburiyetinin bunlar için uygulanmayabileceği, 4 üncü maddesinde her üye ülkenin işveren ve işçilerin yetkili teşekkülleriyle görüştükten sonra ikinci maddeye istisnalar getirebileceği, 5 inci maddesinde her üye ülkenin istisna tanınan hallerle ilgili olarak telafi edici dinlenme süreleri konulmasını sağlayacağı, 6 ncı maddesinde her üye ülkenin 3 ve 4 üncü maddeler uyarınca belirlediği istisnanın bir listesini ILO’ya göndereceği, 7 nci maddesinde sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için müdür, patron gibi işyerlerinde yetkili kişilere düşen görev ve sorumluluklar, devam eden maddelerde genel hükümler,

Düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz