Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 144-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme

144-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; işveren ve işçilerin serbest ve bağımsız teşkilatlar kurma haklarını teyid eden ve ulusal düzeyde resmi makamları ile işveren ve işçi kuruluşları arasında etkili danışmanların teşviki için önlemler alınmasını öngörmektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde temsilci kuruluşlar ibaresi tanımlanmış, 2 nci maddesinde bu sözleşmeyi onaylayan her ülkenin hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında etkin danışmayı gerçekleştirmeyi sağlayacak usulleri işletmeyi taahhüt etmiş sayılacağı, 3 üncü maddesinde işçi ve işveren temsilcilerinin nasıl seçileceği, 4 üncü maddesinde yetkili makamın sorumluluğu, 5 inci maddesinde sözleşmenin amacına göre üzerinde danışma yapılacak hususlar, 6 ncı maddesinde yetkili makamın, bu Sözleşme ile getirilen hususların işleyişi konusunda yıllık bir rapor hazırlayacağı, 7 inci maddesinde sözleşmenin nasıl tescil edileceği, 8 inci maddesinde sözleşmenin bağlayıcılığı, 9 uncu maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkeler tarafından 10 yıl geçtikten sonra sözleşmenin nasıl feshedilebileceği, 10 uncu maddesinde sözleşmenin onay ve fesih işlemlerinin diğer ülkelere bildirileceği, devamı maddelerde genel konular,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz