Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 146-Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

146-Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme gemi adamlarının yıllık ücretli izin haklarının korunması ve kullanılmasının garanti altına alınması amacıyla düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin uygulayıcı ülkelerde nasıl yürürlüğe konulacağı, 2 nci maddesinde sözleşmenin kimlere uygulanacağı, 3 üncü maddesinde gemi adamının sahip olduğu izin hakkı, 4 üncü maddesinde hizmet süresi yetersiz olan gemi adamının kısmi izin hakkı, 5 inci maddesinde yıllık izne hak kazanma açısından hizmet süresinin hesaplanması yöntemi, 6 ncı maddesinde yıllık ücretli izin süresinden sayılmayacak süreler, 7 nci maddesinde her gemi adamının yıllık izin süresinin karşılığı normal ücretini alacağı, 8 inci maddesinde yıllık ücretli iznin bölünmesi veya birleştirilmesi, 9 uncu maddesinde yıllık ücretli izin yerine nakit ödeme yapılması esasının getirilebileceği durumlar, 10 uncu maddesinde iznin kullanılacağı zamanın belirlenmesinde izlenecek yol, 11 inci maddesinde yıllık ücretli izin hakkını kullandırmayan akitlerin geçersiz olacağı, 12 nci maddesinde yıllık iznini kullanan gemi adamının sadece olağanüstü acil durumda ve zamanında tebligat yapılmak suretiyle işe çağrılabileceği, 13 üncü maddesinde yıllık izinle ilgili düzenlemelerin tam olarak uygulanmasını sağlayacak denetim ve kontrollerin yapılacağı, devamı maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz