Anasayfa / Haber / 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Başladı

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Başladı

Sponsorlu Bağlantılar

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, bugün (10.02.2014) Büyük Anadolu Otel’inde yapılan açılış töreni ile başladı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ın konuşmalarıyla açılış gerçekleştirildi ve daha sonra oturuma geçildi.

Çok sayıda akademisyen, iş dünyası ve sendika temsilcileri iki gün sürecek oturum boyunca “Küreselleşme ve Sosyal Politika”yı tartışacaklar.

Kongre programı aşağıda yer almaktadır.

——————

10 Şubat 2014, Pazartesi
07.00 – 08.30 Kahvaltı
08.30 – 09.00 Kayıt
09.00 – 10.00 Açılış Konuşmaları
10.00 – 10.30 Kahve Molası
10.30 – 12.30 Birinci Oturum: Endüstri İlişkileri
“Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Ekonomik ve Sosyal Konsey: Bir Başarısızlık Öyküsü”,
“6356 Sayılı Kanunun Türk Çalışma Hayatına Etkileri”,
“Yeni Endüstri İlişkileri: Çatışan Endüstriyel Taraflardan Uzlaşan Endüstriyel Ortaklara…”
Tartışmalar
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.30 İkinci Oturum: Çalışma Ekonomisi
“İşsizlikle Mücadelede Aktif Emek Piyasası Politikaları (Sivas Örneği)”,
“Ulusal İstihdam Stratejisi Kapsamında Aktif İşgücü Politikaları”,
“Keynesyen Maliye Politikası Etkinliğinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği”,
Utku ALTINÖZ
“İşgücüne Katılma Oranı ve Büyüme Verileri Üzerine Bir İnceleme”,
Yrd. Doç. Dr. Bilal KARGI Aksaray Üniversitesi
Tartışmalar
15.30 – 15.45 Kahve Molası
15.45 – 17.15 Üçüncü Oturum: İşgücü Piyasası
“Çalışma Hayatında Eski Hükümlülere Yönelik Politikalar”,
“İş Güvencesizliği Çalışanları Nasıl Etkiler? Hizmet Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma”,
“Asgari Ücretle Çalışan Yoksullar: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması”,
“Yeni Bir Endüstriyel İlişkiler Ağı; Teknopark Örneği”,
Tartışmalar
19.00 – 22.30 Akşam Yemeği

11 Şubat 2014, Salı
07.00 – 10.00 Kahvaltı
10.00 – 12.30 Birinci Oturum: Sağlık ve Sosyal Güvenlik
“Sosyal Güvenlik Ahlakı Nedir? Türkiye İçin Gerekli Midir?”,
“Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’de Devletin Sosyal Güvenlik Rolünün Değerlendirilmesi”,
“Türkiye’de Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Sağlık Harcamaları”,
“Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,
Tartışmalar
12.30 – 14.00 Öğle Yemeği
14.00 – 15.30 İkinci Oturum: Toplumsal Cinsiyet
“Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılığı”,
“Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kadın İstihdamı Açısından Değerlendirilmesi”,
“Türkiye’de Kamu Kurumlarında İşe Almada Kadınların Durumuna Eleştirel Bir Bakış”,
Tartışmalar
15.30 – 15.45 Kahve Molası
15.45 – 17.45 Üçüncü Oturum: İş Sağlığı ve Güvenliği
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi”,
“Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasındaki Rolü ve Önemi”,
“İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ Bölümünün Yeri: Mevzuat ve Müfredat Çerçevesinde Bir Değerlendirme”,
“İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Etkileşimi”,
Tartışmalar
19.00 – 22.00 Akşam Yemeği

12 Şubat 2014, Çarşamba
07.00 – 10.00 Kahvaltı
10.00 – 12.00 Bölüm Başkanları Toplantısı