Anasayfa / Soru - Cevap / 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?

15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4447 sayılı Kanunla 8 Eylül 1999 tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle birlikte, SSK kapsamında çalışanların emekliliği için de diğer şartlar yanında ayrıca yaş şartı da getirilmiş; buna bağlı olarak, emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran, geriye sadece yaş şartı kaldığı için işten ayrılanların kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamak üzere 1475 Sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatıyla İlgili 14 üncü Maddesinde düzenleme yapılmıştır.

4/1-a (SSK) kapsamında çalışanlar için alternatif emeklilik şartlarından biri de 15 yıl – 3600 günle emeklilik (Bkz. 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?) olduğundan, bu nedenle 15 yıllık çalışma süresini doldurup işten ayrılan yani istifa edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğünden bir yazı alarak, bunu işverene / işyerine ibraz edip kıdem tazminatlarını alabilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri bu yazıyı verirken işten ayrılma koşulu aranmamaktadır.

Ancak bu durumda olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinden kıdem tazminatıyla ilgili söz konusu yazıyı alabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

– 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olmak (sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999’dan önce olması).

– 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş olmak (sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl geçmiş olması).

– 3600 prim gün sayısını doldurmuş olmak.

– 8 Eylül 1999 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olmak.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olan veya 18 yaşını 8 Eylül 1999 tarihinden sonra dolduranlar içinse 25 yıl sigortalılık süresi – 4500 prim gün sayısı şartı aranmaktadır.

Öte yandan, çalışanın bu 15 yılı o an çalıştığı yani kıdem tazminatı alacağı işyerinde doldurmuş olması gerekmez. O işyerinde en az bir yıllık süreyi doldurmuş olması kıdem tazminatı alabilmesi için yeterlidir. Tabii bu durumda 15 yıllık sürenin değil, sadece son işyerinde çalıştığı kadar sürenin kıdem tazminatını alır.

Ayrıca, daha önceleri bu şekilde kıdem tazminatı alıp işyerinden ayrılanların, başka bir yerde işe başlamaları halinde eski işverenleri mahkemeye verip ödedikleri kıdem tazminatlarını geri alıyorlardı. Ancak daha sonra Yargıtay bu şekilde kıdem tazminatı alıp ayrılanların başka işyerinde çalışabileceğine dair kararlar vermeye başladı ve çalışanların bu konudaki sıkıntıları da ortadan kalktı (Bkz. 15 Yılla Tazminat Alıp Ayrılanların Başka İşe Girmelerinin Önü Açıldı).

Genel olarak çalışanların kıdem tazminatı alma şartları Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler başlıklı yazıda yer almaktadır.