Anasayfa / Bilgi / 15 Yıldan Dolayı Bir Defadan Fazla Kıdem Tazminatı Alınabilir mi ?

15 Yıldan Dolayı Bir Defadan Fazla Kıdem Tazminatı Alınabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

15 yıl sigortalılık – 3600 prim gününü dolduranlar için işyerinden istifa edip kıdem tazminatı almak en sık başvurulan yollardan biridir.

Öyle ki çalıştığı işyerinden ve işvereninden memnun olduğu halde birçok çalışan sırf kıdem tazminatı alabilmek için bu nedenle işyerinden ayrılmakta yani istifa etmektedir. Aslında bunun gerekçesi emeklilik için yaş şartı dışındaki şartları tamamlamış olmaktır. Çünkü 4/1-a (SSK) kapsamındakiler için emeklilik şartlarından biri de 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 günle emekliliktir. (Bkz. 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?, 15 Yıl 3600 Günle Emeklilikte Yaş Şartı 58 – 60 Oldu)

15 yıl – 3600 günle kıdem tazminatı alma şartları 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Öte 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alabilmek için işyerinden ayrılıp tazminat aldıktan sonra başka işyerinde tekrar çalışmaya başlayanlardan, özellikle kurumsal işyerleri ödedikleri kıdem tazminatını talep edip almakta, açtıkları davaları kazanmaktaydılar. Ancak daha sonra Yargıtay bu konudaki görüşlerini değiştirdi, bu nedenle kıdem tazminatı alıp işyerinden ayrıldıktan sonra başka işyerinde işe başlamanın kötü niyet sayılamayacağı yönünde kararlar vermeye başladı ve bu nedenle kıdem tazminatı alıp işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde tekrar işe başlama yolunu açtı. (Bkz. 15 Yılla Kıdem Tazminatı Alacaklara Yargıtay’dan Bir İyi Haber Daha)

Yargıtay’ın bu konudaki son kararlarından sonra bu nedenle sırf kıdem tazminatı alıp işten ayrılıp, daha sonra başka işyerinde işe başlayanların sayısı artmaya başladı. Artık o noktaya geldi ki 15 yıl – 3600 günle çalıştığı işyerinden tazminat alıp ayrılıp, başka bir işyerinde çalışmaya başlayan işçinin, daha sonra bu işyerinden de aynı şekilde işten ayrılıp kıdem tazminatı isteyip isteyemeyeceği, yani 15 yıl – 3600 günden dolayı birden fazla kıdem tazminatı alınıp alınamayacağı konusu tartışılmaya başlandı.

Ancak şu anki mevzuata göre buna engel bir durum bulunmamaktadır. Öncelikle 15 yıl – 3600 günü doldurmuş olma şartı; çalışılan işyerine bakılmaksızın, işçinin sigorta başlangıç tarihi ve o zamana kadar ki tüm prim gün sayıları esas alınarak tespit edilmektedir. Dolaysıyla 15 yıl – 3600 günü doldurmuş olan işçi çalıştığı işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurduysa, istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkı doğmaktadır. Buna ilişkin yazı ise Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinden alınmakta olup, (bkz. Kıdem Tazminatına Esas Yazı Verilme Şartları Yeniden Belirlendi) bu yazının daha önce de aynı veya başka müdürlükten alınıp alınmadığına bakılmaksızın, işçiler her istediğinde müdürlükler tarafından verilmektedir. Dolayısıyla 15 yıl – 3600 günden dolayı bir defadan fazla istifa edip, bir defadan fazla kıdem tazminatı alınmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Ancak bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilmektedir. Özellikle bu uygulama yaygınlaştıkça, daha çok çalışanın bu haktan haberi oldukça, çalışanların işe girdiği işyerinde bir yılını doldurur doldurmaz işten ayrılıp kıdem tazminatı isteyeceği, bu durumun da çalışma hayatını olumsuz etkileyeceği, çalışma barışını bozacağı, dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak; 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, bu haktan bir kez yararlanılabileceği yönünde veya SGK müdürlüklerinin bu konuda bir kez yazı verebileceği yönünde düzenleme yapılması gerektiği konusunda görüşler bulunmaktadır.

Aynı şekilde, her defasında istifa edip 15 yıl – 3600 günle kıdem tazminatı aldıktan sonra bir başka işyerinde iş başlama ve bu yola birden fazla başvurmanın Türk Medeni Kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Çünkü Kanunun “Dürüst davranma” başlıklı 2 nci maddesi aynen “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” şeklindedir. Bu şekilde sık sık kıdem tazminatı alıp işyeri değiştirmenin hakkın kötüye kullanılması olduğu yani kötü niyetli bir uygulama olduğu görüşleri ileri sürülmektedir. (isvesosyalguvenlik.com)