Anasayfa / Soru - Cevap / 15 Yılını Doldurunca Kıdem Tazminatı Alıp İşten Ayrılan Başka İşte Çalışabilir mi?

15 Yılını Doldurunca Kıdem Tazminatı Alıp İşten Ayrılan Başka İşte Çalışabilir mi?

Sponsorlu Bağlantılar

4447 sayılı Kanunla 1999 yılında emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılmış, emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi yanında, ayrıca yaş şartı da getirilmişti. Yapılan bu düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını doldurunca işten ayrılıp yaşı bekleyecek olan kişilere de kıdem tazminatı alma imkanı sağlamak için, 1475 Sayılı İş Kanununun Kıdem Tazminatıyla İlgili 14 üncü Maddesi’ne;

“506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,” şeklinde bir fıkra eklenmişti.

Bu fıkra, emekliliği için gerekli normal prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduranlar yanında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını dolduranlar için de kıdem tazminatı almak konusunda dayanak olarak kullanılmaya başlandı. Bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinden yazı alan kişiler, işyerlerine başvurarak kıdem tazminatı alıp işten ayrılmaya başladılar. Uygulama halen de bu şekilde devam etmekte olup, bu imkandan 8/9/1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar yararlanabilmektedir.

Ancak kıdem tazminatı alabilmek için kullanılan bu gerekçe; “ben emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurdum, artık bundan sonra çalışmayacağım, emekliliğim için gerekli yaşı bekleyeceğim” şeklinde değerlendirildiğinden, bu şekilde kıdem tazminatı alıp işten ayrıldıktan sonra bir başka yerde tekrar çalışmaya başlayan bazı kişiler hakkında eski işverenleri tarafından dava açıldı ve ödenen kıdem tazminatları geri alındı.

Ancak daha sonra Yargıtay 22. Hukuk Dairesi; 15 yıl – 3600 gününü doldurduğu için iş sözleşmesini sona erdirerek kıdem tazminatı almanın yeniden çalışmaya engel olmayacağı yönünde karar verdi. (Esas No. 2012/10954 Karar No. 2013/909 Tarihi: 25.01.2013 sayılı karar.) İlgili karara sitemizin Yargı Kararları bölümünden ulaşabilirsiniz.

15 yıl – 3600 günle emeklilik hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklama, 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Not: Bu konuda Yargıtay daireleri karar değişikliğine gitmiş olup, artık bu şekilde kıdem tazminatı alıp işten ayrılanlar başka işyerinde çalışabilmektedir. (Bkz. 15 Yılla Kıdem Tazminatı Alacaklara Yargıtay’dan Bir İyi Haber Daha)