Anasayfa / Bilgi / 15 Yılla Kıdem Tazminatı Alacaklara Yargıtay’dan Bir İyi Haber Daha

15 Yılla Kıdem Tazminatı Alacaklara Yargıtay’dan Bir İyi Haber Daha

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanların en sık başvurduğu yollardan biri de 15 yıl sigortalılık süresi – 3600 prim gününü doldurduktan sonra işten ayrılıp kıdem tazminatı almak.

Hatta bunun için 15 yıl – 3600 günü son işyerinde geçirmiş olmak da gerekmiyor. İlk sigorta başlangıcından itibaren sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınıyor. Ancak kıdem tazminatı en son işyerinde çalışılmış olan süreye göre hesaplanıyor. Bu konuda ayrıntılı bilgi 15 Yıl – 3600 Günle Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

Ancak bu konuda en büyük sorunu, çalıştığı işyerinden 15 yıl – 3600 günü doldurduğu için kıdem tazminatı alıp ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmaya başlayanlar yaşıyordu. Eski işveren kendisini mahkemeye veriyor, bir başka işyerinde çalışmaya başladığını gerekçe göstererek ödediği kıdem tazminatını geri alıyordu. Ancak daha sonra Yargıtay bu konuda görüş değiştirmiş ve bu şekilde kıdem tazminatı almanın çalışanın yasal hakkı olduğu, tazminat aldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmaya başlamasının kötü niyet olarak değerlendirilemeyeceği yönünde kararlar vermeye başlamış ve bu konuda çalışanların önünü açmıştı. (Bkz. 15 Yılını Doldurunca Kıdem Tazminatı Alıp İşten Ayrılan Başka İşte Çalışabilir mi?)

Yargıtay en son bir kararında bu konuda daha da esneklik getirdi. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi konuya ilişkin kararında (Esas No. 2014/16384, Karar No. 2015/939, Tarihi: 09.02.2015); 15 yıl – 3600 gün dışında bir koşul aranmayacağı, davacının gerek emeklilik ve gerekse ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başka bir işyerinde çalışmak için ayrılmasının ve hatta daha işten ayrılmadan önce çalışacağı yeri belirlemesinin sonuca etkili olmadığı, herkesin daha iyi yaşam ve iş standartlarında çalışmak ve işyerini belirlemek haklarına sahip olduğu yönünde karar vermiştir.

Söz konusu Yargıtay kararına konu somut olayda, davacı işçi iş sözleşmesini feshetmeden önce bir başka işyerine iş başvurusu yapmış ve fesih tarihinden önce iş başvurusu kabul edilmiş, bunun üzerine davacı işçi 15 yıl 3600 prim günü şartlarını taşıdığı gerekçesiyle işverenden kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını talep ederek işten ayrılmış, işverenin kıdem tazminatı ödememesi üzerine İş Mahkemesinde dava açmış, İş Mahkemesi davacı işçinin işten ayrılmadan önce başka bir işyeri ile iş görüşmelerine başladığı, fesih hakkını başka bir işyerinde çalışmak için kullandığı gerekçesiyle kıdem tazminatı ve hafta tatili alacağının reddine, fazla çalışma alacağının kabulüne karar verilmiştir. Davacı işçinin Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunması üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi yukarıda tarih – sayısı belirtilen kararında, kıdem tazminatı alacağının kabulü gerekirken talebin reddine karar verildiği gerekçesiyle İş Mahkemesinin kararını bozmuş, yani davacı işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Dolayısıyla bu karar uyarınca, işçinin 15 yıl – 3600 günle kıdem tazminatı alıp işten ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde çalışmasından da öte o işyeriyle işten ayrılmadan önce görüşüp anlaşmış olması da kötü niyet olarak değerlendirilemeyecek, eski işveren bunu gerekçe göstererek kıdem tazminatını ödemekten kurtulamayacak veya ödediği kıdem tazminatını geri isteyemeyecektir. (isvesosyalguvenlik.com)