Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 151-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

151-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Birçok ülkede kamu hizmeti faaliyetlerinin kapsamının önemli ölçüde genişlediğinden ve kamu mercileriyle kamu görevlilerinin örgütleri arasında sağlam çalışma ilişkilerinin gerekliliğinden hareketle bu sözleşme düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– Uygulama Alanı ve Tanımlar başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin kapsadığı kişiler, 2 nci maddesinde kamu görevlisi deyiminin tanımı, 3 üncü maddesinde kamu görevlileri örgütünün tanımı,

– Örgütlenme Hakkının Korunması başlıklı İkinci Bölümünün; 4 üncü maddesinde kamu görevlilerinin sendikalaşma özgürlüğü açısından korunması, 5 inci maddesinde kamu görevlileri örgütlerinin tamamen bağımsız olması gerektiği,

– Kamu Görevlileri Örgütlerine Sağlanacak Kolaylıklar başlıklı İkinci Bölümünün; 6 ncı maddesinde kamu görevlileri örgütlerinin temsilcilerine sağlanacak kolaylıklar,

– Çalışma Koşullarının Belirlenmesi Yöntemleri başlıklı Dördüncü Bölümünün; 7 nci maddesinde kamu makamları ile kamu görevlileri örgütleri arasından diyaloğun sağlanması için alınması gereken tedbirler,

– Uyuşmazlıkların Çözümü başlıklı Beşinci Bölümünün; 8 inci maddesinde çalışma koşullarının belirlenmesi konusunda olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü,

– Kişisel ve Siyasi Haklar başlıklı Altıncı Bölümünün; 9 uncu maddesinde kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğü için gerekli siyasi ve kişisel haklardan yararlanacağı,

– Yedinci Bölümünde Son Hükümler

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz