Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / 15/10/2008 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Devlet Memurlarının Keseneklerinin İadesi Söz Konusu mudur ve İade Nasıl Yapılmaktadır ?

15/10/2008 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Devlet Memurlarının Keseneklerinin İadesi Söz Konusu mudur ve İade Nasıl Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 73- 15/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN DEVLET MEMURLARININ KESENEKLERİNİN İADESİ SÖZ KONUSU MUDUR VE İADE NASIL YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 73- 15/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan kamu görevlilerine aşağıda belirtilen hallerde ödemiş oldukları keseneklerin toplamı faizsiz ödenmektedir:

İlişiğin kesilmesi res’en ise;

-Yaş haddinden dolayı emekliye ayrılanlardan veya 61 yaşını doldurarak emekliye ayrılmalarını isteyenlerden, fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlar,

-5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (e) ve (f) fıkralarında yazılı olanlardan fiili hizmet müddetleri 25 yılı doldurmamış olanlar,

-Haklarında adi malullük hükümleri tatbik edilen iştirakçilerden; fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanlar,

-Vazife malullüğü geçtiğinden aylığı kesilmiş ve emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş durumda iken 61 yaşını dolduranlardan; fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanlara veya yine bu durumda iken ölen ve fiili hizmet müddetleri 15 yıldan az olanların; dul ve yetimlere,

-Mahkemece gaipliklerine hükmolunan iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıldan az olanların; hüküm tarihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile Sandığa müracaat eden dul ve yetimlere,

B) İlişiği kesilmesi res’en değilse; hizmetleri 5 ila 10 yıl arasında olmak kaydıyla;

-İstifa edenler

-İstifa etmiş sayılanlar,

-Emeklilik hakkı tanınmayan kadrolara nakil suretiyle tayin edilenler,

-Belediye başkanlığından veya il daimi komisyonu üyeliğinden 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye tayin edilmemiş veya 40 ıncı maddede yazılı yaş hadleri sebebiyle tayin edilememiş olanlar,

-İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler,

-Asillikleri tasdik olunmayarak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar,

-Bakanlık emrine alınanlardan, kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler,

-Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler,

-Kadroları kurumlarınca geçici hale getirilenler,

-Emeklilik hakkı düşenler,

-Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar,

-Muvazzaflık hizmetini kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri ile ilgileri kesilmek suretiyle silah altına alınan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er olarak silah altına alınanlar.