Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / 15/10/2008 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Memurların Borçlanmaları Nasıl Düzenlenmiştir ?

15/10/2008 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Memurların Borçlanmaları Nasıl Düzenlenmiştir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 69- 15/10/2008 TARİHİNDEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLARIN BORÇLANMALARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR ?

CEVAP 69- Bunların borçlanmaları 5434 sayılı Kanuna göre yürütülmekte olup, bu kapsamda olanlar ve hak sahipleri;

-Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçirilen süreler,

-Askerliğini yedek subay olarak yapanların 1/1/1950  tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler,

-Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler,

-Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler,

-Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreler,

-İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,

-Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri (en çok 5 yıl),

-Sağlık Bakanlığı teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler,

-1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların  yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim süreleri,

-Avukatlık stajını açıkta iken yapanların normal staj süreleri,

-Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edip de seçilenlerden  emekliliklerini devam ettirenler veya seçilemeyip yeniden sandık iştirakçisi durumuna  girenlerin, seçim için istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay  başına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

-Genel ve katma bütçeli dairelerde, belediyelerde, özel kanunlarla kurulmuş bankalarda, kuruluş kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar vb. ile SGK veya Emekli Sandığına tabi bulunmadan çalışanların ücretli, geçici kadrolu veya gündelikli olarak geçen hizmetleri,

-Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur kapsamında çalışmakta olanların Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda geçen başarılı eğitim süreleri,

-Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında memur olarak çalışacak olanların başarı eğitim süreleri,

-Üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına öğrenim yaptıktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin sözü edilen okullarda geçen başarılı eğitim süreleri,

-Personel mevzuatına göre almış oldukları disiplin cezası sonucunda 23/4/1999 ila 14/2/2005 tarihleri arasında memuriyeti sona erenlerin açıkta kalan süreleri,

borçlanılabilmektedir.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayı öncesinde memur olup daha sonra işçi olarak veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışması olanların, bu çalışma sürelerinin borçlanılması, 5434 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılmaktadır.