Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 152-Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

152-Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşmenin;

– Kapsam ve Tanımlar başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin kapsamı, 2 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması için ülkeler tarafından yapılacak işlemler, 3 üncü maddesinde tanımlar,

– Genel Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünün; 4 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanması açısından ulusal mevzuatın taşıması gereken şartlar ve ülkelerin alması gereken önlemler, 5 inci maddesinde işveren, gemi sahipleri, kaptan veya diğer kimselerin sorumlu tutulacağı konular, 6 ncı maddesinde işçilerin yapması gerekenler, 7 nci maddesinde ulusal mevzuat yürürlüğe konurken yetkili makamın, ilgili işçi ve işveren kuruluşları ile danışma halinde hareket edeceği,

– Teknik Tedbirler başlıklı Üçüncü Bölümünün; 8 inci maddesinde bir işyerinin emniyetsiz hale gelmesi veya tehlike arz etmesi halinde yapılacak işlemler, 9 uncu maddesinde limanlarda dikkat edilecek hususlar, 10 uncu maddesinde limanlardaki çalışma şartları, 11 inci maddesinde araçların ve yükleme boşaltma aygıtlarının güvenli kullanılması için yapılacak işlemler, 12 nci maddesinde yangına karşı alınacak tedbirler, 13 üncü maddesinde makinalarda alınacak tedbirler, 14 üncü maddesinde elektrikli teçhizatın taşıması gereken şartlar, 15 inci maddesinde gemi yükleme – boşaltmada alınacak tedbirler, 16 ncı maddesinde işçilerin deniz yoluyla taşınmasında dikkat edilecek hususlar, 17 ve 18 inci maddesinde gemi ambarlarında alınması gereken tedbirler, 19 uncu maddesinde güvertelerde alınması gereken tedbirler, 20 nci maddesinde ambarlarda alınması gereken tedbirler, sonraki maddelerde de yine çeşitli alanlarda alınması gereken tedbirler,

– Dördüncü Bölümünde Uygulama,

– Beşinci Bölümünde Nihai Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz