Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 153-Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

153-Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Karayolu taşımacılığında çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar verdikten sonra bu sözleşme düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin kapsamı yani kimlere uygulanacağı, 2 nci maddesinde sözleşmenin kapsamı dışında tutulabilecekler, 3 üncü maddesinde her ülkenin karar vermeden önce yetkili makam ya da kuruluşu tarafından temsil yetkisine sahip ilgili işçi ve işveren kuruluşlarına danışacağı, 4 üncü maddesinde tanımlar, 5 inci maddesinde araç kullanımı konusunda uygulanacak kurallar ve süre sınırlamaları, 6 ncı maddesinde azami toplam araç kullanma süreleri, 7 nci maddesinde sürücülerin molaya hak kazanacağı süreler, 8 inci maddesinde sürücülerin günlük dinlenme süreleri, 9 uncu maddesinde ülkeler tarafından yapılabilecek işlemler ve sınırlamalar, 10 uncu maddesinde yetkili makam ya da kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılacak işlemler, 11 inci maddesinde her ülkenin yeterli teftiş sitemi sağlayacağı, 12 nci maddesinde sözleşme hükümlerine nasıl işlerlik kazandırılacağı,

– Sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz