Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 158-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

158-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Özellikle şu son yıllarda birçok ülkede meydana gelen ekonomik güçlükler ve teknolojik değişiklikler sonucunda bu alanda karşılaşılan sorunlar çerçevesinde yeni uluslararası normları kabul etmenin uygun olacağı düşünülerek bu sözleşme düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– Uygulama Metodları – Uygulama Alanları ve Tanımlar başlıklı Birinci Kısmının; 1 inci maddesinde sözleşmenin nasıl yürürlüğe gireceği, 2 nci maddesinde sözleşmenin hangi alanlara uygulanacağı, 3 üncü maddesinde tanımlar,

– Genel Uygulama Standartları başlıklı İkinci Kısmının; 4 üncü maddesinde geçerli bir neden olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemeyeceği ve geçerli nedenlerin neler olduğu, 5 inci maddesinde hangi durumların geçerli neden olarak kabul edilemeyeceği, 6 ncı maddesinde hastalık veya kaza nedeniyle geçici olarak ortaya çıkan devamsızlığın işten çıkarma için geçerli neden olamayacağı, 7 nci maddesinde savunma fırsatı verilmeden işçinin işten çıkarılamayacağı, 8 inci maddesinde işine haksız olarak son verildiğini düşünen işçinin yetkili mercilerde itiraz hakkının olduğu, 9 uncu maddesinde itiraz mercilerinin karar vermeye yetkili olması gerektiği, 10 uncu maddesinde yetkili mercilerin iş son vermeyi haksız bulması halinde işlemin iptali veya işe iade mümkün değilse tazminata hükmetmeye yetkili olması gerektiği, 11 inci maddesinde işten çıkarılmasında kusuru olmayan işçiye makul bir bildirim süresi veya tazminat verilmesi gerektiği, 12 nci maddesinde işine son verilen işçinin yararlanacağı haklar,

– Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer Nedenlerle Hizmet İlişkilerine Son Verme Hakkında Ek Hükümler başlıklı Üçüncü Kısmının; 13 üncü maddesinde çeşitli nedenlerle işçinin işine son vermek isteyen işverenin işçi temsilcilerine danışması gerektiği, 14 üncü maddesinde işe son vermenin yetkili makama bildirilmesi gerektiği,

– Dördüncü Kısmında Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz