Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 159-Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesi

159-Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; rehabilitasyon gerekleri anlayışında, rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı ve örgütlenmesinde ele alınan meseleler üzerine pek çok üye ülkenin yasa ve uygulamalarında ortaya çıkan kayda değer gelişmeleri dikkate alarak hazırlanmıştır.

Sözleşmenin;

– Tanım ve Kapsam başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar ve sözleşmenin kapsamı,

– Sakatlar İçin Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Politikası Prensipleri başlıklı İkinci Bölümünün; 2 nci maddesinde her ülkenin sakatlar için bir mesleki rehabilitasyon ve istihdam ulusal politikası formüle edeceği – uygulayıp gözden geçireceği, 3 üncü maddesinde söz konusu politikaların neyi amaçlayacağı, 4 üncü maddesinde söz konusu politikaların sakatlarla sakat olmayanlar arasında fırsat eşitliği ilkesi üzerine kurulacağı, 5 inci maddesinde söz konusu politikaların uygulanması konusunda işçi ve işveren temsilcilerine danışılacağı,

– Sakatlar İçin Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Ulusal Düzeyde Gerçekleştirilecek Faaliyetler başlıklı Üçüncü Bölümünün; 6 ncı maddesinde belirlenen politikaların uygulanması konusunda ülkelerin gerekli tedbirleri alacağı, 7 nci maddesinde sakatların iş bulmaları, buldukları işi muhafaza etmeleri ve işlerinde yükselmelerini temin için yetkili makamların alacağı tedbirler, 8 inci maddesinde kırsal alanda ve uzak yerlerde bulunan sakatlar için mesleki rehabilitasyon ve istihdam servislerinin tesisi, 9 uncu maddesinde rehabilitasyon danışmanlarının temini ve eğitimi konusunda alınacak tedbirler,

– Dördüncü Bölümünde sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz