Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 161-İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

161-İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; işçinin işinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve yaralanmaya karşı korunmasının, Anayasası gereğince, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne verilmiş görevlerden biri olduğu noktasından hareketle düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– Ulusal Politikanın Prensipleri başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde tanımlar, 2 nci maddesinde sözleşme kapsamında ülkelerin yükümlülükleri ve yapacakları işlemler, 3 üncü maddesinde her ülkenin bütün işçiler için iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstleneceği, 4 üncü maddesinde yetkili makamın sözleşmenin uygulanması konusunda işçi ve işveren kuruluşlarına danışacağı,

– Görevler başlıklı İkinci Bölümünün; 5 inci maddesinde işverenlerin görevleri,

– Örgütlenme başlıklı Üçüncü Bölümünün; 6 ncı maddesinde iş sağlığı hizmetlerinin nasıl oluşturulacağı, 7 nci maddesinde iş sağlığı hizmetlerinin nasıl örgütleneceği, 8 inci maddesinde işveren – işçi ve temsilcilerinin nasıl işbirliği yapacağı,

– Çalışma Koşulları başlıklı Dördüncü Bölümünün; 9 uncu maddesinde iş sağlığı hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, 10 uncu maddesinde iş sağlığı hizmetlerini sunan personelin bağımsız olacağı, 11 inci maddesinde iş sağlığı hizmetlerini sağlamakla görevli personelde aranan nitelikleri yetkili merciinin belirleyeceği, 12 nci maddesinde iş sağlığı hizmetleri nedeniyle işçinin ücretinden indirim yapılamayacağı, 13 üncü maddesinde işçilerin bilgilendirilmesi, 14 üncü maddesinde işverenlerin iş sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar etmeleri gereken konular, 15 inci maddesinde işçilerin sağlık sorunları ve bu nedenle işe gelememe durumları hakkında iş sağlığı hizmetlerine bilgi verileceği,

– Beşinci Bölümde Genel Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz