Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 164-Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

164-Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; gemi adamları için sağlığın korunması ve tıbbî bakım alanındaki çalışmaların başarıyla yürütülmesi amacını taşımaktadır.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi gemilere uygulanacağı, 2 nci maddesinde sözleşmenin ülkeler tarafından nasıl yürürlüğe konulacağı, 3 üncü maddesinde her üye ülkenin gemi sahiplerini gemilerini sağlık ve temizlik bakımından uygun durumda bulundurmalarından sorumlu tutacağı, 4 üncü maddesinde her ülkenin gemilerde koruyucu sağlık ve tıbbî bakım olanakları sağlayan önlemlerin alınmasını temin edeceği, 5 inci maddesinde sözleşme kapsamında olan gemilerin ecza dolabı bulundurmak zorunda oldukları, 6 ncı maddesinde kapsamdaki gemilerde yetkili merciler tarafından onaylanmış Gemi Tıp Kılavuzu bulundurulacağı, 7 nci maddesinde yetkili mercilerin sefer halindeki gemilere radyo veya uydu aracılığıyla tıbbî danışma yardımının gece ve gündüz kesintisiz olarak kullanıma hazır tutulmasını temin etmek zorunda olduğu, 8 inci maddesinde tıp doktoru bulundurulması gereken gemiler, 9 uncu maddesinde doktoru olmayan gemilerde tıbbî bakımdan ve ilaçların kullanımından sorumlu belirli kişilerin bulundurulması gerektiği, 10 uncu maddesinde bütün gemilerin uygulanabilir ise diğer gemilerden bir talep geldiğinde mümkün olan her türlü tıbbî yardımı yapmak zorunda olduğu, 11 inci maddesinde ayrı bir hastane bölümü bulundurması gereken gemiler, 12 nci maddesinde yetkili mercilerin gemi adamları için örnek bir standart tıbbî rapor formu benimseyip kabul edeceği, 13 üncü maddesinde sözleşme tarafları ülkelerin sözleşmenin uygulanabilmesi için karşılıklı işbirliği yapacağı, sonraki maddelerde ise genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz