Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi – ILO

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi – ILO

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme ILO tarafından 20 Haziran 1988 tarihinde kabul edilmiş, 11 Ocak 1991 tarihinde de yürürlüğe girmiş, 29 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6571 sayılı Kanun ile de Ülkemiz tarafından onaylanmıştır.

Sözleşmenin Türkçe metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sözleşme; inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya nakliye dâhil, alanın hazırlanmasından projenin tamamlanmasına kadar olan bina yapımı, inşaat mühendisliği, montaj ve sökme işleri gibi tüm inşaat işlerini ve ulusal mevzuatta belirtilecek bağımsız çalışan kişilere de kapsamaktadır.

Sözleşme kapsamına hangi tür işlerin girdiği 2 nci maddede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sözleşmede;

– Onaylayan her üye ülkenin güvenlik ve sağlık için mevcut risklerin değerlendirilmesi konusunda sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenleme yapmayı ve yürürlüğe koymayı taahhüt etmiş sayılacağı, bu doğrultuda kabul edilen mevzuat, teknik standartlar veya uygulamalı yönergeler yoluyla veya ulusal koşullara ve uygulamalara uygun yöntemler yoluyla sözleşmenin uygulanmasını öngörebileceği, bu hükümlere işlerlik kazandırarak, standardizasyon alanında yetkilendirilmiş uluslararası kuruluşlarca bu konuda kabul edilen ilgili standartların gerektiği gibi dikkate alacağı,

– İnşaat alanlarında güvenliği ve sağlığı tesis etmek için ulusal mevzuatla tanımlanacak düzenlemelere göre, işçiler ve işverenler arasında işbirliğini sağlamak için önlemler alınacağı,

– Ulusal mevzuatın, işverenlerin ve bağımsız çalışan işçilerin işyerlerinde güvenlik ve sağlıkla ilgili belirlenen tedbirlere uymakla yükümlü olmalarını şart koşacak şekilde olması gerektiği,

belirtilmiştir.

Sözleşmenin “Önleyici ve Koruyucu Tedbirler” başlıklı üçüncü bölümünde;

– İşyerlerinde güvenlik,

– Bilgilendirme ve eğitim,

– İskele ve merdivenler,

– Kaldırma aletleri ve düzenekleri,

– Nakliye, hafriyat ve malzeme taşıma ekipmanları,

– Tesis, makineler, ekipman ve el aletleri,

– Çatı işleri dahil yüksekte yapılan işler,

– Kazılar, kuyular, hafriyat, yeraltı işleri ve tüneller,

– Batardolar ve kesonlar,

– Basınçlı havada çalışma,

– Yapı çerçeveleri ve kalıplar,

– Su üstünde çalışma,

– Yıkım işleri,

– Aydınlatma,

– Elektrik,

– Patlayıcılar,

– Sağlığa ilişkin tehlikeler,

– Yangına karşı tedbirler,

– Kişisel koruyucu donanım ve koruyucu kıyafetler,

– İlk yardım,

– Refah,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Sözleşmenin “Uygulama” başlıklı dördüncü bölümünde ise sözleşmenin uygulanması yönünden onaylayan ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler düzenlenmiştir.