Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 176 Sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi – ILO

176 Sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi – ILO

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme ILO tarafından 22 Haziran 1995 tarihinde Cenevre’de kabul edilmiş, 5 Haziran 1998 tarihinde de yürürlüğe girmiş, sözleşmenin Türkiye tarafın onaylanmasına ilişkin kanun da 4 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. Genel Kurul’un da kabul edilmiş, ancak kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Sözleşmenin Türkçe metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sözleşmede; madencilik sanayiinde karşılaşılan tehlikeler ve risklerle ilgili olarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında işçilerin bilgiye, eğitime ve gerçek anlamda kendilerine danışılmasına hem ihtiyaçları hem de hakları olduğu belirtilmiştir.

Sözleşme tüm madenler için geçerli olup yer altı ve yer üstünde;

– Bulunulan zemine mekanik müdahalelerde bulunarak, petrol ve gaz hariç olmak üzere maden aranması ve çıkartılması, bu faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanılan her tür makine, donanım, cihaz, şantiye, binalar ve mühendislik yapıları,

– Çıkarılan materyalin, kırma, öğütme, yoğunlaştırma ya da yıkama dâhil çeşitli şekillerde hazırlanmasını,

Bir madende bir ya da daha fazla sayıda işçi, duruma göre operatör, baş yüklenici, yüklenici ya da taşeron çalıştıran gerçek ya da tüzel kişi bu sözleşmeye göre işveren kapsamına girmektedir.

Sözleşmede Madende Engelleyici ve Koruyucu Önlemler ana başlığı altında; işverenlerin sorumlulukları, işçilerle temsilcilerinin hakları ve görevleri ile işbirliği konularına yer verilmiştir.

Sözleşme ile işveren verilen en önemli yükümlülükler;

– Riskleri tespit edip değerlendirecek engelleyici ve koruyucu önlemleri almak,

– Denetimi altındaki madenlerde güvenlik ve sağlık risklerini ortadan kaldırmak ya da asgari düzeye indirmek için gerekli tüm önlemleri almak,

– Makul ölçüler içinde öngörülebilecek sınai ve doğal felaketler için, her madenin kendisine özgü olmak üzere, bir acil durum hareket planı hazırlamak,

– İşçilerin fiziksel, kimyasal ya da biyolojik tehlikelere maruz kalabilecekleri yerlerde 9 uncu maddedeki tedbirleri almak,

– Madenciliğe özgü sağlık tehlikelerine açık işçilerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

şeklinde sayılabilir.

Sözleşmeyi onaylayan devletlerin yükümlülüğü ise aşağıda belirtilmiştir;

– Sözleşme hükümlerinin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak üzere, uygun cezalar ve düzeltici önlemler dâhil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almak.

– Sözleşme uyarınca alınacak önlemlerin yaşama geçirilmesini denetlemek üzere gerekli denetim hizmetlerini sağlamak ve bu hizmetlere başarılı olmaları için gerekli kaynakları tahsis etmek.

İşçilerle temsilcilerinin hakları sözleşmenin 13 üncü maddesinde, görevleri ise 14 üncü maddesinde belirtilmiştir.