Anasayfa / Haber / 18 Yaşını Bitirmemiş Çocuklarla İlgili Çalıştırma Yasağına İstisna Getirildi

18 Yaşını Bitirmemiş Çocuklarla İlgili Çalıştırma Yasağına İstisna Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

– Çocuk işçilerin Yönetmelik Ek-1’de,

– Genç işçilerin Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2’de,

– 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin ise Yönetmelik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te,

yer alan işler dışında çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.

Ancak, 25 Ekim 2013 tarihli ve 28802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in söz konusu 5 inci maddesinin beşinci fıkrasına; “Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.” şeklinde bir cümle eklendi.

Dolaysıyla, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla, Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilecekler.

Öte yandan Yönetmelik uyarınca;

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,

Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

kapsamaktadır.(www.isvesosyalguvenlik.com)