Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 182-Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

182-Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme ile temel öncelik olmak üzere en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Sözleşmenin;

1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin acil bir sorun olarak en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını temin edecek ivedi ve etkin önlemleri alacağı, 2 inci maddesinde sözleşmenin 18 yaşın altındaki herkesi kapsadığı dolayısıyla 18 yaşın altındaki herkesin sözleşmeye göre çocuk olduğu, 3 üncü maddesinde en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği ifadesinin tanımı, 4 üncü maddesinde çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işlerin neler olduğunun ilgili ülkelerce belirlenmesi, 5 inci maddesinde ülkelerin sözleşmenin uygulanmasını sağlayacak uygun mekanizmalar kurması, 6 ncı maddesinde ülkelerin en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin öncelikli olarak ortadan kaldırılması için eylem programları belirleyip uygulayacakları, 7 nci maddesinde ceza yaptırımlarının kararlaştırılması ve uygulanması, 8 inci maddesinde sözleşmenin uygulanması konusunda ülkelerin birbirine yardımcı olması, 9 uncu maddesinde sözleşmenin tescili, 10 uncu maddesinde sözleşmenin ülkeler açısından bağlayıcılığı, 11 inci maddesinde sözleşmenin onaylayan ülkeler tarafından on yıl geçtikten sonra nasıl feshedileceği, 12 nci maddesinde ülkelerin onama ve fesih kararlarının diğer ülkelere bildirileceği, 13 üncü maddesinde onama beyanları ve fesih işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletileceği, 14 üncü maddesinde gerektiğinde sözleşmenin uygulanması hakkında bir kararın genel konferansa sunulması, 15 inci maddesinde konferansın sözleşmeyi  tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi hali,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz