Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 187-İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

187-İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sözleşme; 31 Mayıs 2006 tarihinde Cenevre’de imzalanmış, 20 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme; her üye ülkenin, ulusal politika, ulusal sistem ve ulusal program geliştirme yoluyla iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve ölümleri önlemek için iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunması amacıyla düzenlenmiştir.

Sözleşmenin; 1 inci maddesinde Tanımlar, 2 nci maddesinde Amaç, 3 üncü maddesinde Ulusal Politika, 4 üncü maddesinde Ulusal Sistem, 5 inci maddesinde Ulusal Program, Dördüncü Bölümde Son Hükümler adı altında düzenlemeler yer almaktadır.

Sözleşmenin, Son Hükümler bölümündeki; 6 ncı maddesinde sözleşme hiçbir uluslararası çalışma sözleşmesi veya tavsiye kararını değiştirmeyeceği, 7 inci maddesinde sözleşmenin tescil edilmesi, 8 inci maddesinde sözleşmenin bağlayıcılığı, 9 uncu maddesinde üye ülkelerin sözleşmeyi feshi, 10 uncu maddesinde onama ve fesihlerin üye ülkelere duyurulması, 11 inci maddesinde onaylara ve fesihlere ilişkin bütün bilgilerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletilmesi, 12 nci maddesinde sözleşmenin işleyişi hakkında bir raporun genel kurula sunulması, 13 üncü maddesinde yeni sözleşmenin kabul edilmesi, 14 üncü maddesinde sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinlerinin aynı şekilde geçerli olduğu konuları düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz