Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar
 • A A A
 • 2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar

  Sponsorlu Bağlantılar

  2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar – 2012 Yılı Pratik Bilgileri

  2012 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarları

  2012 Yılında İşçiye Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları

  2012 Yılında Kapıcıya Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları

  2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Dahil Aylık Net Ücret

  2012 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarları

  2012 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

  16 Yaşından Büyükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları

  16 Yaşından Küçükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları

  Çırak ve Öğrenciler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları

  Ek 5 inci Maddeye Tabi Sigortalı Olarak Tarım – Orman İşlerinde Çalışanların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları

  Ek 6 ıncı Maddeye Tabi Sigortalı Olan Taksi – Dolmuş Şoförlerinin – Sanatçıların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları

  2925 Sayılı Kanuna Tabi SSK Tarım Sigortalılarının 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları

  2012 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

  2012 Yılı Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi

  2012 Yılı Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları

  2012 Yılı Emzirme ve Cenaze Ödenekleri

  2012 Yılı Memur Gündelik ve Harcırahları

   

  ————————————————————————————————————————————————————————-

   

  2012 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarları:

  Dönem

  16 Yaşını Dolduranlar

  16 Yaşını Doldurmayanlar

  Günlük

  Aylık

  Günlük

  Aylık

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55

  886,50

  25,35

  760,50

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35

  940,50

  26,85

  805,50

   

  2012 Yılında İşçiye Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları:

   

  01/01/2012-30/06/2012

  01/07/2012-31/12/2012

  Aylık Brüt Asgari Ücret

  886,50

  940,50

  İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

  124,11

  131,67

  İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

  8,87

  9,41

  İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 )

  113,03

  119,91

  Damga Vergisi Kesintisi (‰ 6,6)

  5,85

  6,21

  Kesintiler Toplamı

  251,85

  267,20

  Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

  634,65

  673,30

  Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

  66,49

  66,49

  Asgari Geçim İndirimi Dahil İşçiye Ödenecek Net Ücret

  701,14

  739,79

   

  2012 Yılında Kapıcıya Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları:

   

  01/01/2011-30/06/2011

  01/07/2011-31/12/2011

  Aylık Brüt Asgari Ücret

  886,50

  940,50

  İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

  124,11

  131,67

  İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

  8,87

  9,41

  Kapıcıya Ödenecek Net Ücret

  753,52

  799,42

  Kapıcılardan % 14 + 1 oranındaki sigorta primi kesintisi dışında herhangi bir (gelir vergisi ve damga vergisi) kesinti yapılmaz. Gelir vergisi kesintisine tabi olmadıkları için, kapıcılar asgari geçim indiriminden yararlanamaz.

   

  2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Dahil Aylık Net Ücret:

  Medeni Durum

  Aylık Asgari Geçim İndirimi

  Asgari Ücret Dahil Aylık Net Ücret

  01/01/2012-30/06/2012

  Asgari Ücret Dahil Aylık Net Ücret

  01/07/2012-31/12/2012

  Bekar

  66,49

  701,14

  739,79

  Evli eşi çalışmayan

  79,79

  714,44

  753,09

  Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

  89,76

  724,41

  763,06

  Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

  99,73

  734,38

  773,03

  Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

  106,38

  741,03

  779,68

  Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

  113,03

  747,68

  786,33

  Evli eşi çalışan

  66,49

  701,14

  739,79

  Evli eşi çalışan 1 çocuklu

  76,46

  711,11

  749,76

  Evli eşi çalışan 2 çocuklu

  86,43

  721,08

  759,73

  Evli eşi çalışan 3 çocuklu

  93,08

  727,73

  766,38

  Evli eşi çalışan 4 çocuklu

  99,73

  734,38

  773,03

  Evli eşi çalışan 5 çocuklu

  106,38

  741,03

  779,68

  Evli eşi çalışan 6 çocuklu

  113,03

  747,68

  786,33

  Çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlar asgari geçim indirimi kapsamına girmektedir. Ödenecek aylık asgari geçim indirimi miktarı, Ocak ayında aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamaz.

   

  2012 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarları:

  Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

  En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği(Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

  01.01.2012-30.06.2012 Arası

  352,26 TL

  01.01.2012-30.06.2012 Arası

  704,52 TL

  01.07.2012-31.12.2012 Arası

  373,72 TL

  01.07.2012-31.12.2012 Arası

  747,43 TL

  Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

   

  2012 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti:

   

  01/01/2012-30/06/2012

  01/07/2012-31/12/2012

  Aylık Brüt Asgari Ücret

  886,50

  940,50

  Sigorta Primi İşveren Payı % 19.5

  172,86

  183,80

  İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

  17,73

  18,80

  İşverene Toplam Maliyeti

  1.077,09

  1.143,10

   

  16 Yaşından Büyükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

  Dönem

  Alt Sınır

  Üst Sınır

  Günlük

  Aylık

  Günlük

  Aylık

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55

  886,50

  192,08

  5.762,40

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35

  940,50

  203,78

  6.113,40

  Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

   

  16 Yaşından Küçükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

  Dönem

  Alt Sınır

  Üst Sınır

  Günlük

  Aylık

  Günlük

  Aylık

  01.01.2012 – 30.06.2012

  25,35

  760,50

  192,08

  5.762,40

  01.07.2012 – 31.12.2012

  26,85

  805,50

  203,78

  6.113,40

   

  Çırak ve Öğrenciler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

  Dönem

  16 Yaşından Küçükler İçin

  16 Yaşından Büyükler İçin

  Günlük

  Aylık

  Günlük

  Aylık

  01.01.2012 – 30.06.2012

  12,68

  380,40

  14,78

  443,40

  01.07.2012 – 31.12.2012

  13,43

  402,90

  15,68

  470,40

  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas alınmaktadır.

   

  Ek 5 inci Maddeye Tabi Sigortalı Olarak Tarım – Orman İşlerinde Çalışanların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

  Dönem

  Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55 x 19 x % 34,5

  193,70 TL

  192,08 x 19x % 34,5

  1.259,08 TL

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35 x 19 x % 34,5

  205,50 TL

  203,78 19 x % 34,5

  1.335,78 TL

   

  Ek 6 ıncı Maddeye Tabi Sigortalı Olan Taksi – Dolmuş Şoförlerinin – Sanatçıların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

  İşsizlik Sigortası Primi Hariç

  Dönem

  Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55 x 19 x % 32,5

  182,47 TL

  192,08 x 19 x % 32,5

  1.186,09

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35 x 19 x % 32,5

  193,59 TL

  203,78 x 19 x % 32,5

  1.258,34 TL

  İşsizlik Sigortası Primi Dahil

  Dönem

  Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55 x 19 x % 35,5

  199,31 TL

  192,08 x 19 x % 35,5

  1.295,58 TL

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35 x 19 x % 35,5

  211,46 TL

  203,78 x 19 x % 35,5

  1.374,50 TL

   

  2925 Sayılı Kanuna Tabi SSK Tarım Sigortalılarının 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

  Dönem

  Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarı

  01.01.2012 – 30.06.2012

  29,55 x 15 x % 32,5 = 144,06 TL

  01.07.2012 – 31.12.2012

  31,35 x 15 x % 32,5 = 152,83 TL

   

  2012 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları:

  Dönemler

  Yemek Parası (Günlük)

  Çocuk Zammı (Aylık)

  Aile Zammı (Aylık)

  01.01.2012-30.06.2012

  1,77 TL

  17,73 TL

  88,65 TL

  01.07.2012-31.12.2012

  1,88 TL

  18,81 TL

  94,05 TL

   

  2012 Yılı Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

  10.000

  TL’ye kadar

  15%

  25.000

  TL’nin

  10.000

  TL’si için

  1.500

  TL, fazlası

  20%

  88.000

  TL’nin

  25.000

  TL’si için

  4.500

  TL, fazlası

  27%

  88.000

  TL’den fazlasının

  88.000

  TL’si için

  21.510

  TL, fazlası

  35%

  oranında vergilendirilir

   

  2012 Yılı Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları:

  Sakatlık Dereceleri

  İndirim Tutarı

  I. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

  770 TL

  II. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

  380 TL

  III. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

  180 TL

   

  2012 Yılı Emzirme ve Cenaze Ödenekleri:

  Emzirme Ödeneği

  89 TL

  Cenaze Ödeneği

  363 TL

   

  2012 Yılı Memur Gündelik ve Harcırahları:

  2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
  (H CETVELİ)

  (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
  Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları )

  Türkiye Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)

  47,45 TL

  I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

  Gündelik Miktarı

  A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

  48,50 TL

  b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

  43,50 TL

  B- Memur ve Hizmetlilerden:

  Gündelik Miktarı

  a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

  36,50 TL

  b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

  33,50 TL

  c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

  31,00 TL

  d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

  28,00 TL

  e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

  27,00 TL

   

  (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

   

  * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.

   

  II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

  Gündelik Miktarı

  50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
  a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

  10,50 TL

  b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

  10,00 TL

  Bu tazminattan yararlananlardan;
  1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
  2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

  (www.isvesosyalguvenlik.com)

  Scroll To Top