Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar

2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar

Sponsorlu Bağlantılar

2012 Yılında Uygulanacak Tutarlar – 2012 Yılı Pratik Bilgileri

2012 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarları:

Dönem

16 Yaşını Dolduranlar

16 Yaşını Doldurmayanlar

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55

886,50

25,35

760,50

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35

940,50

26,85

805,50

 

2012 Yılında İşçiye Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları:

01/01/2012-30/06/2012

01/07/2012-31/12/2012

Aylık Brüt Asgari Ücret

886,50

940,50

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

124,11

131,67

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

8,87

9,41

İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 )

113,03

119,91

Damga Vergisi Kesintisi (‰ 6,6)

5,85

6,21

Kesintiler Toplamı

251,85

267,20

Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

634,65

673,30

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

66,49

66,49

Asgari Geçim İndirimi Dahil İşçiye Ödenecek Net Ücret

701,14

739,79

 

2012 Yılında Kapıcıya Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları:

01/01/2011-30/06/2011

01/07/2011-31/12/2011

Aylık Brüt Asgari Ücret

886,50

940,50

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

124,11

131,67

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

8,87

9,41

Kapıcıya Ödenecek Net Ücret

753,52

799,42

Kapıcılardan % 14 + 1 oranındaki sigorta primi kesintisi dışında herhangi bir (gelir vergisi ve damga vergisi) kesinti yapılmaz. Gelir vergisi kesintisine tabi olmadıkları için, kapıcılar asgari geçim indiriminden yararlanamaz.

 

2012 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları Dahil Aylık Net Ücret:

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Asgari Ücret Dahil Aylık Net Ücret

01/01/2012-30/06/2012

Asgari Ücret Dahil Aylık Net Ücret

01/07/2012-31/12/2012

Bekar

66,49

701,14

739,79

Evli eşi çalışmayan

79,79

714,44

753,09

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

89,76

724,41

763,06

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

99,73

734,38

773,03

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

106,38

741,03

779,68

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

113,03

747,68

786,33

Evli eşi çalışan

66,49

701,14

739,79

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

76,46

711,11

749,76

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

86,43

721,08

759,73

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

93,08

727,73

766,38

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

99,73

734,38

773,03

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

106,38

741,03

779,68

Evli eşi çalışan 6 çocuklu

113,03

747,68

786,33

Çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlar asgari geçim indirimi kapsamına girmektedir. Ödenecek aylık asgari geçim indirimi miktarı, Ocak ayında aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamaz.

 

2012 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği Miktarları:

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği(Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

01.01.2012-30.06.2012 Arası

352,26 TL

01.01.2012-30.06.2012 Arası

704,52 TL

01.07.2012-31.12.2012 Arası

373,72 TL

01.07.2012-31.12.2012 Arası

747,43 TL

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

 

2012 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti:

01/01/2012-30/06/2012

01/07/2012-31/12/2012

Aylık Brüt Asgari Ücret

886,50

940,50

Sigorta Primi İşveren Payı % 19.5

172,86

183,80

İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

17,73

18,80

İşverene Toplam Maliyeti

1.077,09

1.143,10

 

16 Yaşından Büyükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

Alt Sınır

Üst Sınır

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55

886,50

192,08

5.762,40

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35

940,50

203,78

6.113,40

Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

 

16 Yaşından Küçükler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

Alt Sınır

Üst Sınır

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2012 – 30.06.2012

25,35

760,50

192,08

5.762,40

01.07.2012 – 31.12.2012

26,85

805,50

203,78

6.113,40

 

Çırak ve Öğrenciler İçin 2012 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

16 Yaşından Küçükler İçin

16 Yaşından Büyükler İçin

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2012 – 30.06.2012

12,68

380,40

14,78

443,40

01.07.2012 – 31.12.2012

13,43

402,90

15,68

470,40

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas alınmaktadır.

 

Ek 5 inci Maddeye Tabi Sigortalı Olarak Tarım – Orman İşlerinde Çalışanların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 x 19 x % 34,5

193,70 TL

192,08 x 19x % 34,5

1.259,08 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 x 19 x % 34,5

205,50 TL

203,78 19 x % 34,5

1.335,78 TL

 

Ek 6 ıncı Maddeye Tabi Sigortalı Olan Taksi – Dolmuş Şoförlerinin – Sanatçıların 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

İşsizlik Sigortası Primi Hariç

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 x 19 x % 32,5

182,47 TL

192,08 x 19 x % 32,5

1.186,09

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 x 19 x % 32,5

193,59 TL

203,78 x 19 x % 32,5

1.258,34 TL

İşsizlik Sigortası Primi Dahil

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 x 19 x % 35,5

199,31 TL

192,08 x 19 x % 35,5

1.295,58 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 x 19 x % 35,5

211,46 TL

203,78 x 19 x % 35,5

1.374,50 TL

 

2925 Sayılı Kanuna Tabi SSK Tarım Sigortalılarının 2012 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

Dönem

Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarı

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 x 15 x % 32,5 = 144,06 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 x 15 x % 32,5 = 152,83 TL

 

2012 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları:

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2012-30.06.2012

1,77 TL

17,73 TL

88,65 TL

01.07.2012-31.12.2012

1,88 TL

18,81 TL

94,05 TL

 

2012 Yılı Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

10.000

TL’ye kadar

15%

25.000

TL’nin

10.000

TL’si için

1.500

TL, fazlası

20%

88.000

TL’nin

25.000

TL’si için

4.500

TL, fazlası

27%

88.000

TL’den fazlasının

88.000

TL’si için

21.510

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

2012 Yılı Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları:

Sakatlık Dereceleri

İndirim Tutarı

I. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

770 TL

II. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

380 TL

III. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

180 TL

 

2012 Yılı Emzirme ve Cenaze Ödenekleri:

Emzirme Ödeneği

89 TL

Cenaze Ödeneği

363 TL

(www.isvesosyalguvenlik.com)