Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Onuncu Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Onuncu Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası nedeniyle sigortalıya bağladığı sürekli iş göremezlik geliri yapılan tedavi giderinden oluşan sosyal sigorta yardımlarının işveren tarafından rücuan ödenmesi talebi, raporlu olduğu dönemde işverence işe çağrılan, işe gelmemesi üzerine de işten çıkarılan işçinin tazminat talebi, işini aksatması ve müşterilerden şikayet gelmesi nedeniyle işten çıkarılan otobüs şoförünün işe iade talebi, sendika yetki tespitinde işe iade davası açan işçilerin dava sonucunun beklenmesi gerektiği, performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, belirli süreli iş sözleşmesi sürenin dolması nedeniyle feshedilen işçinin işe iade davası, asıl işveren-alt işveren ilişkisi bulunan işyerinde işe iade davasının mali sonuçlarından asıl işverenin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, doğum borçlanması talebi reddedilen kişinin borçlanma hakkının olduğuna karar verilmesi talebi, izne hak kazanılması için geçmesi gereken sürenin hesabında iş sözleşmesi tarihinin değil fiilen işe başlama tarihinin esas alınması gerektiği, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce memur ve Emekli Sandığı iştirakçisi olanlarla ilgili hukuki uyuşmazlıklarda idari yargının görevli olacağı, usta öğretici olarak çalışmış olan kişinin kıdem, ihbar tazminatı, ücretli izin alacağı, ücret alacağı ve ilave tediye alacaklarının ödenmesi talebi, işe iade davalarında 30 işçi sayısının tespitinde belirli- belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayrım yapılamayacağı, hepsinin sayıya dahil edilmesi gerektiği, işletmesel nedenlerle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, işe gelmediği ve amirini tehdit ettiği için işten çıkarılan işçinin işe iade talebi, iş kazası sonucu ölüm aylığı bağlanan kişinin aylığının kesilmesi üzerine Kurum işleminin iptali ve aylığının tekrar bağlanması talebi, işçilik alacaklarında banka kaydının ödemeyi gösteren belge niteliğinde olacağı, işveren vekilinin onur kırıcı davranışı üzerine işten çıkan işçinin tazminat talebi, işçilerin gece çalışmalarının günde yedi buçuk saati geçemeyeceği, zaman aşımının alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu eksik bir borç haline dönüştüreceği ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldıracağı, aralarında organik bağ bulunan (adresi ve ortağı aynı olan) iki ayrı şirkette geçen çalışma süreleri toplamının kıdem tazminatı hesabında esas alınması gerektiği, şirketin prim borcuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun gönderdiği ödeme emrinin iptali talebi, sendikal nedenlerle işten çıkarılan işçinin işe iade talebi konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• 5510 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce memur ve iştirakçi olanların hukuki uyuşmazlıklarında idari yargının görevli olması

• 7,5 saati geçen gece çalışmalarının haftalık çalışma süresine bakılmaksızın fazla çalışma sayılacağı

• Ana babaya ölüm aylığı bağlanması

• Banka kayıtlarının ödemeyi gösteren belge niteliğinde olduğu

• Doğum borçlanması

• Geçersiz fesih

• Halefiyet

• Her iki işveren nezdinde geçen sürelerin kıdem hesabında dikkate alınmasının gerekmesi

• İflasın ertelenmesi kararından önceki prim borçlarından sorumluluğun devam edeceği

• İş akışının bozulması

• İşin yürütümünün aksaması

• İşletmesel kararın tutarlı uygulanması

• İşveren vekilinin onur kırıcı beyanları üzerine işin terki

• Otuz işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınacak çalışanlar

• Performans düşüklüğü gerekçesi ile fesih

• Raporluyken işe çağrılıp gitmediği için iş sözleşmesi sona erdirilen işçi

• Sendikal nedenlerle fesih olgusunun araştırılmasının gerekmesi

• Süresi içerisinde ileri sürülmeyen zamanaşımının ancak karşı tarafın muvafakati ile ileri sürülebileceği

• Usta öğreticilerin hukuki statüsü

• Yıllık izin bekleme süresinin fiili çalışmanın başladığı tarihe göre belirlenmesinin gerekmesi