Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Beşinci Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Beşinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

İstirahat bitiş tarihinden sonraki gün işe başlaması gerektiği halde geç işe başladığı iddia edilerek işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, ibraname imzalatılarak işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, istifa ile işten çıkan işçinin işe iade davası açamayacağı ve kıdem – ihbar tazminatı talep edemeyeceği, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil alacağının ücret alacağı niteliğinde olduğu ve bu alacaklar hakkında en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmesi gerektiği, bazı işyeri çalışanlarının usulsüz ve haksız gerekçelerle işyerinde işi durdurma ve/veya işbaşı yapmama faaliyetlerinin yasadışı grev olduğuna karar verilmesi talebi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia eden genel müdürün anonim şirkete karşı açtığı davaya iş mahkemesinde mi yoksa ticaret mahkemesinde mi bakılması gerektiği, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilen sendikanın yetki tespitiyle ilgili kararın iptal edilmesi talebi, rahatsızlığı nedeniyle sık sık rapor alması üzerine işten çıkarılan işçinin işe iade davası, asıl işveren – alt işveren ilişkisi olan işle ilgili işe iade davası, ticari takside şoför olarak çalıştığını iddia eden kişinin çalışmalarının tespiti (hizmet tespiti) talebi, toplu iş sözleşmesinden (TİS) doğan alacaklarının eksik ödendiğini iddia eden işçinin alacak davası, usta öğretici olarak çalışan kişinin hizmet tespit davası, trafik kazasında hayatını kaybeden Bağ-Kur sigortalısının hak sahiplerine bağlanan gelirle ilgili Kurum masraflarının (giderlerinin) sorumlu kişiden tahsil edilmesi, mevsimlik işte çalışan kişinin hizmet tespit talebi, haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa da günde yedi buçuk saati aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerektiği, işe iade tazminatının yıllık iznin hesabına esas alınan kıdem (çalışma) süresine göre belirlenmesi gerektiği, işçinin imzasını taşıyan ücret bordrosunun sahte olduğu kanıtlanıncaya kadar alacak davasında kesin delil niteliğinde olacağı, ikale (bozma) sözleşmesiyle işten çıkarılan işçinin işe iade davası, basamak farkını ödemediği için yaşlılık (emeklilik) aylığı kesilen kişinin konuyla ilgili Kurum işleminin iptali ve aylığının tekrar bağlanmasına ilişkin talebi, görevsizlik nedeniyle mahkemece reddedilen davada dava açan kişi aleyhine hakkında dava açılan kişi lehine vekalet (avukat) ücretine hükmedilemeyeceği, işe iade davasında esas alınan 30 işçi sayısının tespitinde, aynı işkolunda birden fazla işyeri olan işverenin tüm işyerlerindeki çalışan sayısının dikkate alınması gerektiği, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebi, konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Alt işverenler değişmesine karşın işçinin çalışmasını asıl işte sürdürmesi

• Anonim şirket genel müdürleri ile şirket arasındaki uyuşmazlıklarda ticaret mahkemesinin görevli olacağı

• Basamak farkından doğan prim borcunun ödenmemesi nedeniyle yaşlılık aylığının kesilmesinin iyi niyet kurallarına uygun olmadığı

• Belgelere dayalı fazla çalışmadan hakkaniyet indirimi yapılamayacağı

• Fazla çalışma hafta tatili ve genel tatil alacaklarına en yüksek banka mevduat faizine karar verilmesinin gerekmesi

• Feshin mali sonuçlarından asıl işveren ve alt işverenin müteselsilen sorumlu olacakları

• Fesih sonrası tutulan devamsızlık tutanaklarının sonuca etkili olmayacağı

• Gece çalışmasının günde 7,5 saati geçemeyeceği

• Görevsizlik nedeniyle verilen red kararında vekalet ücretine hükme- dilemeyeceği

• İbranamede irade fesadının bir yıl içerisinde ileri sürülmesinin gerekmesi

• İkale sözleşmesinde makul yarar ölçütü

• İstifa dilekçesinde iradenin fesada uğratılması

• İşçinin sık sık rapor alması

• İşe iade davasında otuz işçi ölçütü

• İşe iade tazminatının yıllık ücretli izin sürelerini belirleyen kıdeme göre belirlenmesinin gerekmesi

• Mevsimlik işte çalışanın hizmet tespiti

• Sigortalılık niteliğinin kazanılması

• Temsilcide yanılma

• TİS yetkisine itiraz

• Usta öğreticiler

• Uygulanmakta olan grevin yasa dışılığının tespiti