Anasayfa / Yargı Kararları / 2013 Yargıtay Kararları Yedinci Bölüm

2013 Yargıtay Kararları Yedinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; yurtdışı borçlanmasında fazla prim ödediğini iddia eden kişinin fazladan yaptığı ödemenin kendisine geri iadesi talebi, işyerinde arar vererek çalışan işçinin kıdem tazminatına esas çalışma süresinin hesabı, işyeri kapanmış işçinin işe iade talebi, işçilik alacaklarının ödenmesi talebinde net ücretin hesabı, ihraç edilen sendika yetkilisinin ücret ve sair mali haklarının ödenmesi talebi, bir başka işyeri çalışanına uygunsuz mesaj gönderdiği için işten çıkarılan işçinin tazminat ve ücret talebi, tazminata esas giydirilmiş ücretin hesabına asgari geçim indiriminin dahil edilemeyeceği, zamanaşımına itirazın cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerektiği, baskı ile istifa dilekçesi imzalatılarak işten çıkarılan işçinin tazminat talebi, aralıklı çalışmalarda her bir çalışma döneminin kıdem tazminatını hakkedecek şekilde sona ermiş olması halinde kıdem süresinin hesabında aralıklı çalışma döneminin toplamının esas alınması gerektiği, toplu sözleşmedeki ücret artış hükümlerinin ücretine yansıtılmadığını veya geç yansıtıldığını iddia eden kişinin ücret, ilave tediye ve ikramiye fark alacaklarının ödenmesi talebi, işe iade kararına rağmen işe başlatılmayan işçinin kıdem tazminatı talebi, kullanılmayan yıllık izne ait ücretin 10 yıllık zamanaşımının fesih tarihinden başlayacağı, ücreti ödenmediği için işten ayrılan işçinin işçilik alacaklarının ödenmesi talebi, İş Kanunu kapsamı dışında kalan işyerinde çalışan kişinin işe iade davası açma hakkı olmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından esnaf Bağ-Kur sigortalılığı iptal edilen ve emekli aylığı durdurulan kişinin Kurum işleminin iptal edilmesi talebi, iş akdi feshedilen işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinde iş sözleşmesinin belirli süreli mi belirsiz süreli mi olduğunun tespiti, işyerine iradesini kaybetmiş derecede alkollü vaziyette geldiği için işten çıkarılan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi, davanın dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılması gerektiği konularında Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Ara verilen dönem 10 yılı aşmışsa bu dönem için kıdem tazminatı hesabı yapılamayacağı

• Asgari geçim indirimi

• Belirli süreli belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının işin niteliğine göre yapılacağı

• Bilirkişinin yetki sınırlarını aşması

• Gerçek ve fiili bir çalışmaya dayandığı kanıtlanamayan oda kaydının tek başına sigortalılık hakkını kazandıramayacağı

• İş güvencesi kapsamına giren işçilerin tespiti

• İşçinin bir başka işçiye ahlaka aykırı telefon mesajı göndermesi

• İşçinin işyerinde ara vererek çalışması

• İşyerine alkollü gelme

• İşyerinin işe iade başvurusundan önce kapanmış olması

• İşyerinin tanımı

• Sendika yöneticileri için belirlenen ücretlerin sendika gelirlerini aşması

• Toplu iş sözleşmesinde mevsimlik işçi daimi işçi ayrımı yapılmış olması

• Ücret alacaklarının net olarak talep edilmesi

• Ücretin ödenmemesi haklı fesih

• Yıllık izin ücretinde zaman aşımı süresinin fesihten sonra on yıl olması

• Yurt dışı hizmet borçlanmasında yaşlılık aylığının hesaplanması

• Zaman aşımı

• Zamanaşımı def’inin cevap dilekçesi ile ileri sürülmesinin gerekmesi