Anasayfa / Eski Haberler / 2013 Yılında Alınacak Bu Tedbirlerden Bazıları Sizin Hayatınızı da Etkileyebilir

2013 Yılında Alınacak Bu Tedbirlerden Bazıları Sizin Hayatınızı da Etkileyebilir

Sponsorlu Bağlantılar

2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan 9/10/2012 tarihli ve 28436 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, bu programda sosyal güvenlik ve istihdam için öngörülenler “Orta Vadeli Programda Sosyal Güvenlik ve İstihdam İçin Neler Öngörülüyor?” başlığıyla daha önce belirtilmişti.

Bu defa 23/10/2012 tarihli ve 28450 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı yayımlandı.

Söz konusu programda da sosyal güvenlik ve istihdam, çalışma ve sosyal hayat konularına geniş olarak yer verildi. Diğer bazı alanlarda olduğu gibi bu alanlarda da öncelikli konular ve alınacak tedbirler belirlendi. Bu tedbirler hayata geçmesi halinde toplumun çok büyük kısmını doğrudan veya dolaylı olarak etkiyebilecek nitelikte olup, bunlar ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntısına ise ilgili Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması.

Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması.

İstihdamın Artırılması – İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi.

Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması.

Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi.

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele.

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi.