Anasayfa / Eski Haberler / 2013 Yılında Uygulanacak Emzirme ve Cenaze Ödeneği Miktarları Belli Oldu

2013 Yılında Uygulanacak Emzirme ve Cenaze Ödeneği Miktarları Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği yani süt parası,

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince de, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği,

ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayımladığı “Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar” konulu ve 2013-4 sayılı Genelge ile 2013 yılında bazı işlemlerde uygulanacak diğer tutarlar yanında, belirlediği emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği tutarlarını da açıkladı. Buna göre;

– 2012 yılında 363 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2013 yılı için 386 TL olarak,

– 2012 yılında 89 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2013 yılında 95 TL olarak,

ödenecek. (www.isvesosyalguvenlik.com)