Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2013 Yılında Uygulanacak Tutarlar

2013 Yılında Uygulanacak Tutarlar

Sponsorlu Bağlantılar

2013 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarları:

Dönem

16 Yaşını Dolduranlar

16 Yaşını Doldurmayanlar

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

839,10 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

 

2013 Yılında İşçiye Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarının Hesaplanması:

16 Yaşından Büyükler İçin

01/01/2013-30/06/2013

01/07/2013-31/12/2013

Aylık Brüt Asgari Ücret

978,60

1.021,50

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

137,00

143,01

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

9,79

10,22

Gelir Vergisi Matrahı

831,81

868,27

İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 )

124,77

130,24

Damga Vergisi Kesintisi (‰ 7,59)

7,43

7,75

Kesintiler Toplamı

278,99

291,22

Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

699,61

730,28

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

73,40

73,40

Asgari Geçim İndirimi Dahil İşçiye Ödenecek Net Ücret

773,01 TL

803,68 TL

 

16 Yaşından Küçükler İçin

01/01/2013-30/06/2013

01/07/2013-31/12/2013

Aylık Brüt Asgari Ücret

839,10

877,50

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

117,47

122,85

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

8,39

8,78

Gelir Vergisi Matrahı

713,24

745,87

İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15 )

106,99

111,88

Damga Vergisi Kesintisi (‰ 7,59)

6,37

6,66

Kesintiler Toplamı

239,22

250,17

Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

599,88

627,33

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

73,40

73,40

Asgari Geçim İndirimi Dahil İşçiye Ödenecek Net Ücret

673,28 TL

700,73 TL

 

2013 Yılında Kapıcıya Ödenecek Net Asgari Ücret Tutarları:

01/01/2013-30/06/2013

01/07/2013-31/12/2013

Aylık Brüt Asgari Ücret

978,60

1.021,50

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%14)

137,00

143,01

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi Kesintisi (%1)

9,79

10,22

Kapıcıya Ödenecek Net Ücret

831,81 TL

868,27 TL

Kapıcılardan % 14 + 1 oranındaki sigorta primi kesintisi dışında herhangi bir (gelir vergisi ve damga vergisi) kesinti yapılmaz. Gelir vergisi kesintisine tabi olmadıkları için, kapıcılar asgari geçim indiriminden yararlanamaz.

 

2013 Yılı Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarları:

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Bekar

73,40 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

73,40 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

88,70 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

84,40 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

99,08 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

95,41 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

110,09 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

102,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

117,43 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

110,09 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

124,77 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

117,43 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

124,77 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuklu

124,77 TL

– İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle (çalışanla) birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı yani resmi nikah bulunan kişileri ifade eder.

– Ödenecek aylık asgari geçim indirimi miktarı, Ocak ayında aylık brüt asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamaz.

 

2013 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret Tutarları:

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi Dahil

Aylık Net Asgari Ücret

01/01/2013-30/06/2013

Asgari Geçim İndirimi Dahil

Aylık Net Asgari Ücret

01/07/2013-31/12/2013

Bekar

73,40 TL

773,01 TL

803,68 TL

Evli eşi çalışmayan çocuksuz

88,70 TL

788,31 TL

818,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

99,08 TL

798,69 TL

829,36 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

110,09 TL

809,70 TL

840,37 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

117,43 TL

817,04 TL

847,71 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

124,77 TL

824,38 TL

855,05 TL

Evli eşi çalışan çocuksuz

73,40 TL

773,01 TL

803,68 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

84,40 TL

784,01 TL

814,68 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

95,41 TL

795,02 TL

825,69 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

102,75 TL

802,36 TL

833,03 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

110,09 TL

809,70 TL

840,37 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

117,43 TL

817,04 TL

847,71 TL

Evli eşi çalışan 6 çocuklu

124,77 TL

824,38 TL

855,05 TL

 

2013 Yılı Aylık İşsizlik Ödeneği Tutarları:

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği (Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

En Fazla Ödenecek Aylık İşsizlik Ödeneği(Damga Vergisi Kesilmiş Olarak)

01.01.2013-30.06.2013 Arası

388,47 TL

01.01.2013-30.06.2013 Arası

776,94 TL

01.07.2013-31.12.2013 Arası

405,50 TL

01.07.2013-31.12.2013 Arası

811,00 TL

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

 

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin 2013 Yılında İşverene Aylık Maliyeti:

01/01/2013-30/06/2013

01/07/2013-31/12/2013

Aylık Brüt Asgari Ücret

978,60

1.021,50

Sigorta Primi İşveren Payı % 19.5

190,83

199,19

İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

19,57

20,43

İşverene Toplam Maliyeti

1.189,00 TL

1.241,12 TL

5 Puanlık İndiriminden Yararlanan İşverenler İçin

Aylık Brüt Asgari Ücret

978,60

1.021,50

Sigorta Primi İşveren Payı % 14.5

141,90

148,12

İşsizlik Sigortası İşveren Payı % 2

19,57

20,43

İşverene Toplam Maliyeti

1.140,07 TL

1.190,05 TL

Sigorta Primi İşveren Payında, Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)prim oranı olarak, tehlike sınıf ve derecesi en düşük işyerleri için geçerli olan % 1’lik oran esas alınmıştır. İşyerinin tehlike sınıf ve derecesine göre bu oran % 6,5’e kadar çıkmaktadır.

 

16 Yaşından Büyükler İçin 2013 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

Alt Sınır

Üst Sınır

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

212,03 TL

6.360,90 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

221,33 TL

6.639,90 TL

Alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 6,5 katıdır.

 

16 Yaşından Küçükler İçin 2013 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

Alt Sınır

Üst Sınır

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2013 – 30.06.2013

27,97 TL

839,10 TL

212,03 TL

6.360,90 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

29,25 TL

877,50 TL

221,33 TL

6.639,90 TL

 

Çırak ve Öğrenciler İçin 2013 Yılı Prime Esas Kazanç Tutarları:

Dönem

16 Yaşından Küçükler İçin

16 Yaşından Büyükler İçin

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2013 – 30.06.2013

13,99 TL

419,70 TL

16,31 TL

489,30 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

14,63 TL

438,90 TL

17,03 TL

510,90 TL

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas alınmaktadır.

 

Ek 5 inci Maddeye Tabi Sigortalı Olarak Tarım – Orman İşlerinde Çalışanların 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 x 20 x % 34,5

225,08 TL

212,03 x 20x % 34,5

1.463,01 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 x 20 x % 34,5

234,95 TL

221,33 x 20 x % 34,5

1.527,18 TL

 

2925 Sayılı Kanuna Tabi SSK Tarım Sigortalılarının 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

Dönem

Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarı

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 x 15 x % 32,5 = 159,02 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 x 15 x % 32,5 = 165,99 TL

 

Ek 6 ıncı Maddeye Tabi Sigortalı Olan Taksi – Dolmuş Şoförlerinin – Sanatçıların 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

İşsizlik Sigortası Primi Hariç

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 x 20 x % 32,5

212,03 TL

212,03 x 20 x % 32,5

1.378,20

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 x 20 x % 32,5

221,33 TL

221,33 x 20 x % 32,5

1.438,65 TL

İşsizlik Sigortası Primi Dahil

Dönem

Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 x 20 x % 35,5

231,60 TL

212,03 x 20 x % 35,5

1.505,41 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 x 20 x % 35,5

241,76 TL

221,33 x 20 x % 35,5

1.571,44 TL

 

Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

(Gelir Testi Sonucu Tespit Edilen Kişi Başına Düşen Aylık Gelir Durumuna Göre)

01/01/2013 – 30/06/2013 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 326,20 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 326,20 TL’den 978,60 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 978,60 TL’den 1.957,20 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.957,20 TL’den Fazla Olanlar

0

39,14 TL

117,43 TL

234,86 TL

01/07/2013 – 31/12/2013 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 340,50 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 340,50 TL’den 1.021,50 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.021,50 TL’den 2.043 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 2.043 TL’den Fazla Olanlar

0

40,86 TL

122,58 TL

245,16 TL

Gelir Testi Yaptırmayanlar

Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;
• 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arası aylık 234,86 TL,
• 01/07/2013 – 31/12/2013 tarihleri arası aylık 245,16 TL,
genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

• 4/a – 4/b ve 1/10/2008 tarihi veya sonrasında işe giren 4/c sigortalıları için GSS prim tutarı, prime esas kazançlarının, yani SGK’ya bildirilen kazançlarının % 12,5’idir.• İsteğe bağlı sigortalılar için GSS prim tutarı, prime esaS kazançlarının yani SGK’ya bildirdikleri kazançlarının % 12’sidir.

GSS Primlerini Ödeme Zamanı

• Her ayın GSS prim borcunun takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk iş gününün mesai bitimine kadar ödenmesi gerekir.

 

4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarının 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

(Prime Esas Kazanç Alt Sınırı – Asgari Ücret – Üzerinden)

Dönem

Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarı

01.01.2013 – 30.06.2013

327,83 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

342,20 TL

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortası)prim oranı olarak, tehlike sınıf ve derecesi en düşük işyerleri için geçerli olan % 1’lik oran esas alınmıştır. Sigortalının yaptığı işin tehlike sınıf ve derecesine göre bu oran % 6,5’e kadar çıkmaktadır.

 

İsteğe Bağlı Sigortalıların 2013 Yılında Ödeyecekleri Prim Tutarları:

(Prime Esas Kazanç Alt Sınırı – Asgari Ücret – Üzerinden)

Dönem

Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarı

01.01.2013 – 30.06.2013

313,15 TL

01.07.2013 – 31.12.2013

326,88 TL

 

2013 Yılında Hizmet Borçlanması Yapacakların Ödeyecekleri Prim Tutarları:

(Prime Esas Kazanç Alt Sınırı – Asgari Ücret Üzerinden)

– Askerlik Borçlanması

Dönemler

Günlük

Aylık

15 Aylık

18 Aylık

01.01.2013-30.06.2013

10,44 TL

313,20 TL

4.698,00 TL

5.637,60 TL

01.07.2013-31.12.2013

10,90 TL

327,00 TL

4.905,00 TL

5.886,00 TL

 

– Doğum Borçlanması

Dönemler

Günlük

Aylık

2 Yıllık

01.01.2013-30.06.2013

10,44 TL

313,20 TL

7.516,80 TL

01.07.2013-31.12.2013

10,90 TL

327,00 TL

7.848,00 TL

 

– Yurtdışı Borçlanması

Dönemler

Günlük

Aylık

1 Yıllık

01.01.2013-30.06.2013

10,44 TL

313,20 TL

3.758,40 TL

01.07.2013-31.12.2013

10,90 TL

327,00 TL

3.924,00 TL

 

2013 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları:

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2013-30.06.2013

1,96 TL

19,57 TL

97,86 TL

01.07.2013-31.12.2013

2,04 TL

20,43 TL

102,15 TL

 

2013 Yılı Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi:

10.700

TL’ye kadar

15%

26.000

TL’nin

10.700

TL’si için

1.605

TL, fazlası

20%

94.000

TL’nin

26.000

TL’si için

4.665

TL, fazlası

27%

94.000

TL’den fazlasının

94.000

TL’si için

23.025

TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

 

2013 Yılı Aylık Sakatlık İndirimi Tutarları:

Sakatlık Dereceleri

İndirim Tutarı

I. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

800 TL

II. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

400 TL

III. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

190 TL

 

2013 Yılı Emzirme ve Cenaze Ödenekleri:

Emzirme Ödeneği

95 TL

Cenaze Ödeneği

386 TL

2013 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları:

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)

(10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları )

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Gündelik Miktarı

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

51,00 TL

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

46,00 TL

B- Memur ve Hizmetlilerden:

Gündelik Miktarı

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

38,50 TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

35,50 TL

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

33,00 TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

29,50 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

28,50 TL

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Gündelik Miktarı

50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

11,50 TL

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

11,00 TL

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

(www.isvesosyalguvenlik.com)