Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2014 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları

2014 Yılı Memur Gündelik ve Tazminatları

Sponsorlu Bağlantılar

MEMUR GÜNDELİK (HARCIRAH) VE TAZMİNATLARI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
(H CETVELİ)

(10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları )

I- Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Gündelik Miktarı

A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

53,50

b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

48,50

B- Memur   ve Hizmetlilerden:

Gündelik Miktarı

a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

40,50

b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

37,50

c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

35,00

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

31,00

e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

30,00

Türkiye   Düzeyinde Teftiş, Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Müfettişlere Verilecek   Gündelikler (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde : 33/b-1)

52,65

(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.* 6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi   Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Gündelik Miktarı

50 nci   maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar

12,00

b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar

11,50

Bu   tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile   24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro   Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak   ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere   bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.