Anasayfa / Yargı Kararları / 2014 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

2014 Yargıtay Kararları Birinci Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yapılan harcamalar nedeniyle SGK tarafından sorumlulara rücu, kıdem – ihbar tazminatı, fazla çalışma, milli ve dini bayramlarda çalışma ücreti gibi işçilik alacaklarının işverenden talep edilmesi, SGK’ya bildirilmemiş olan çalışmaların tespiti, ölen kişinin emekli aylığının varisi tarafından banka kartıyla çekilmesi yani yersiz ödeme, fazla çalışma (mesai) ücretinin işverenden talep edilmesi, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatılmayan işçiye tazminatın eksik ödenmesi, 15 yıl – 3600 günü doldurması nedeniyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatının işverence ödenmemiş olması, işçinin bir başka işyerinde işe başlamak için sözleşmesini haksız olarak feshetmesi, iş kazasına uğrayan işçinin maddi ve manevi kayıplarının işverence karşılanması (tazminat) talebi, eksik ödenen ücret, ihbar ve kıdem tazminatının işverenden talep edilmesi, hizmet akdinin feshi nedeniyle kullanılmamış olan izin sürelerine ait ücretin işverenden talep edilmesi, zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılması, daha sonra da işe başlatılmaması nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin işverenden kıdem tazminatı talebi, yurtdışı hizmet borçlanması ile emekli olan kişinin aylığının SGK tarafından kesilmesi ve yapılan ödemelerin faiziyle geri istenmesi üzerine Kurum işleminin iptalinin istenmesi, işyeri sendika temsilcisi olan işçinin iş ve işyeri değişikliği işleminin iptal istemi, sendika olağanüstü genel kurulunun iptali konularında açılmış olan davalarla ilgili Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• Bir başka işyerinde çalışmak için işten ayrılma

• Bozma kapsamı dışında bırakılan hüküm kısmının bozmanın sınırlarını çizmeye dönük olduğu

• Bozmadan sonra ücret araştırması yapılması

• Çift bordro

• Eylemli fesih

• Fazla çalışmayı kanıt yükünün işçide olması

• Feshin kötü niyetle yapıldığının kanıtlanamaması

• Islah dilekçesi ile ilk davada talep edilmeyen hakların istenemeyeceği

• İş kazası

• İş ve işyeri değişikliği

• Olağanüstü genel kurula katılacak delegelerin iptal edilen genel kurul delegeleri olacağı

• Trafik kazası nedeniyle kurumca rücu

• Ücretin üçüncü kişi tarafından da ödenebileceği

• Yeni bir işyerinde çalışmanın hakkın kötüye kullanması olarak kabul edilemeyeceği

• Yersiz olarak ödenen ölüm aylığının iadesi

• Yıllık izin ücretinin iş sözleşmesi devam ederken talep edilemeyeceği

• Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak yaşlılık aylığı alanların 19.06.2010 tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlamaların halinde yaşlılık aylıklarının kesileceği