Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2014 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
 • A A A
 • 2014 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

  Sponsorlu Bağlantılar

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

  (01.01.2014-31.12.2014)

  Kanun Maddesi

  Ceza Maddesi

  Cezayı Gerektiren Fiil

  Ceza Miktarı (TL)

  3

  98

  Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı   olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

  15.226

  5

  99/a

  İşçilere eşit davranma ilkesine   uyulmayan her işçi için

  122

  7

  99/a

  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı   davranılan her işçi için

  122

  8

  99/b

  Çalışma koşullarına ilişkin belge   verilmeyen her işçi için

  122

  14

  99/b

  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin   hükümlere uyulmayan her işçi için

  122

  28

  99/c

  İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi   verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

  122

  29

  100

  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı   davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

  504

  30

  101

  Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve   çalıştırılmayan her ay için

  1.904

  30

  101

  Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve   çalıştırılmayan her ay için

  1.904

  32

  102/a

  Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde   her işçi ve her ay için

  139

  39

  102/a

  Asgari ücretin    ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her   çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına   ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

  139

  37

  102/b

  Ücret hesap pusulası düzenlememek

  504

  38

  102/b

  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası   vermek

  504

  52

  102/b

  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her   hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği   temsilciye vermemek

  504

  41

  102/c

  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak   ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla   çalıştırılan her bir işçi için

  246

  56

  103

  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak   bölünen her işçi için

  246

  57

  103

  Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde   veya eksik ödenen her işçi için

  246

  59

  103

  İş sözleşmesinin sona ermesinde   kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

  246

  60

  103

  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin   kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

  246

  63

  104

  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin   yönetmelik hükümlerine uymamak

  1.343

  64

  104

  Telafi çalışmasına ilişkin yasa   hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

  246

  68

  104

  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre   uygulamamak

  1.343

  69

  104

  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla   çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

  1.343

  71

  104

  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma   yasağı hükümlerine aykırı davranmak

  1.343

  72

  104

  18 yaşını doldurmamış erkek ve her   yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

  1.343

  73

  104

  Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak,   çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

  1.343

  74

  104

  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde   kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

  1.343

  75

  104

  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

  1.343

  76

  104

  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik   hükümlerine uymamak

  1.343

  90

  106

  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi   bulma faaliyetinde bulunmak.   (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

  15.226

  92

  107

  İş müfettişlerinin davetine gelmemek,   ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek,   kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

  12.181

  96/1

  107

  İş müfettişleri tarafından ifade ve   bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri   gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

  12.181

  96/2

  107

  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler   vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü   duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını   güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

  12.181

  107/2

  107/2

  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini   yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

  12.181

  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her   yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki   tutarlar dikkate alınmamaktadır.
  Scroll To Top