Anasayfa / Pratik Bilgiler / 2014 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2014 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Sponsorlu Bağlantılar

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2014-31.12.2014)

Kanun Maddesi

Ceza Maddesi

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı   olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı

15.226

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine   uyulmayan her işçi için

122

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı   davranılan her işçi için

122

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge   verilmeyen her işçi için

122

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin   hükümlere uyulmayan her işçi için

122

28

99/c

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi   verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

122

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı   davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

504

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü işçi ve   çalıştırılmayan her ay için

1.904

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü işçi ve   çalıştırılmayan her ay için

1.904

32

102/a

Ücret ile kanundan veya TİS’den yada iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde   her işçi ve her ay için

139

39

102/a

Asgari ücretin    ödenmemesi veya noksan ödenmesi, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her   çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına   ödenmemesi halinde her işçi ve her ay için

139

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

504

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası   vermek

504

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her   hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği   temsilciye vermemek

504

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak   ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla   çalıştırılan her bir işçi için

246

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak   bölünen her işçi için

246

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde   veya eksik ödenen her işçi için

246

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde   kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

246

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin   kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

246

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin   yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa   hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

246

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre   uygulamamak

1.343

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla   çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.343

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma   yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.343

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her   yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak

1.343

73

104

Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak,   çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.343

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde   kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.343

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.343

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik   hükümlerine uymamak

1.343

90

106

İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi   bulma faaliyetinde bulunmak.   (4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)

15.226

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek,   ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek,   kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

12.181

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve   bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,   işçileri   gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

12.181

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler   vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü   duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını   güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

12.181

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini   yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

12.181

Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her   yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki   tutarlar dikkate alınmamaktadır.