Anasayfa / Haber / 2015 Yılının İlk İSG Sınavı Mayıs Ayında Yapılacak

2015 Yılının İlk İSG Sınavı Mayıs Ayında Yapılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2015 yılının ilk İSG sınavına yani İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli Sınavına ilişkin duyuruyu internet sitesinde (www.isggm.gov.tr) yayımladı. Sınav Uygulama Duyuru Metni ise daha sonra ilan edilecek. Söz konusu duyuruya göre;

– Sınav 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü yapılacak.

– Yetkili eğitim kurumlarından eğitim alarak ilk defa sınava girecek eğitimlerini; uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) dâhil) en geç 15 MART 2015 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekiyor. Söz konusu eğitimlerini bu tarihten sonra tamamlayan adaylar 23 Mayıs’ta yapılacak sınava giremeyecek.

– Eğitim kurumlarınca İSG-KATİP üzerinden uygulamalı eğitim bildirimi yapılmadığı için 27 Aralık 2014 tarihinde yapılmış olan sınava giremeyen hekimlerden 23 Mayıs’taki sınava girmek isteyenler; TC Kimlik Numarası içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde onaylı staj uygulama raporu ve onaylı eğitim katılım belgesini en geç 15 MART 2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğe incelenmek üzere ulaştıracaklar.

– İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler sınava doğrudan girebilecek. Ancak bu adayların 13 Mart 2015 mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği, onaylı bilim uzmanlığı belgesi ile Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya elden başvuru yapması gerekiyor. Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda evrakların en geç 13 Mart 2015 mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması gerekmektedir.

– Aynı şekilde B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar doğrudan girebilecek. Bu durumdaki adaylardan sınava ilk defa müracaat edeceklerin de 13 Mart 2015 mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde; onaylı lisans diploması örneği, onaylı yüksek lisans diploma örneğini elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ulaştırmaları gerekiyor.

– Yukarıda belirtildiği şekilde istenilen belgeleri zamanında Genel Müdürlüğe ulaşan adayların incelenen belgelerinin uygun görülmesi halinde adayların bilgileri 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek.

– Daha önce sınava girip başarısız olan adaylardan sınav hakkı bulunanların, kimlik bilgileri sınav listesinde yer alacak olup bunların ayrıca sınav listesine dâhil edilmeleri konusunda Genel Müdürlüğe herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yok.

– İş güvenliği uzmanlığı sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen kişiler (Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ile iş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri) doğrudan girebilecekler. Ancak bu durumdaki adayların da en geç 13 Mart 2015 mesai bitimine kadar T.C. Kimlik Numarasını içeren ıslak imzalı dilekçe ekinde, onaylı lisans diploma örneği ve onaylı hizmet çizelgesi ile Genel Müdürlüğe elden veya posta yoluyla gerekiyor. Posta yoluyla başvuruda da evrakların en geç 13 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlüğe ulaşması gerekiyor.

– Sınav Uygulama Duyurusu yayımlandıktan sonra da tüm adaylar duyuruda belirtilecek tarihler arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla sınav başvurusunu yapacaklar. Yukarıda 13 Mart 2015 mesai bitimine kadar yapılması gerektiği belirtilen başvurular ise sadece ÖYSM başvurusu öncesi Genel Müdürlüğe başvuru yapması ve belge vermesi gerekenlerle ilgili.