Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / 2017 Asgari Ücret Desteği Uygulama Şartları ve Miktarı

2017 Asgari Ücret Desteği Uygulama Şartları ve Miktarı

Sponsorlu Bağlantılar

2016 yılında asgari ücrette meydana gelen yüzde 30’luk artıştan kaynaklanan işveren maliyetinin bir kısmının Devlet tarafından karşılanması amacıyla başlatılan asgari ücret desteği 2017 yılında da uygulanacak.

Konuya ilişkin düzenleme 6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde ile yapılmış,  sağlanacak destek tutarının tespiti Bakanlar Kurulu’na bırakılmış, 2017 yılında uygulanacak destek tutarına ilişkin 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ise 22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca uygulamanın ayrıntısı Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 2017/09 sayılı Genelgede belirtilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca 2017 yılı için asgari ücret desteği aşağıdaki gibi uygulanacak;

1 Ocak 2017 Tarihinden Önce İşyeri Dosyası Açılmış İşyerleri

– 1 Ocak 2017 tarihinden önce işyeri dosyası açılmış işyerlerinden bildirilen sigortalılarla ilgili olarak 2017 yılında, 2016 yılının aynı ayında günlük prime esas kazancı 110 TL ve altında bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısı esas alınacak ve 2017 yılının aynı ayında sağlanacak asgari ücret desteği bu prim gün sayısını geçemeyecek. Örneğin, destekten yararlanacak işyeriyle ilgili olarak 2016 Şubat ayı için verilen aylık prim ve hizmet belgesinde günlük prime esas kazancı 110 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı 250 gün ise o işyeri 2017 yılı Şubat ayı için en fazla 250 prim ödeme gün sayısı üzerinden asgari ücret desteği alabilecek. Eğer destekten yararlanılacak işyeri için 2017 yılı Şubat ayına ait olarak verilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların prim ödeme gün sayısı 250’den düşükse bu durumda tabii ki prim belgesinde yer alan prim ödeme gün sayısı esas alınarak asgari ücret desteği sağlanacak.

– 2016 yılının aynı ayı için verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim ödeme gün sayıları hesaplanırken, sadece uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalılara ait prim ödeme gün sayıları dikkate alınacak, ayrıca iptal prim belgelerinde yer alan gün sayıları düşülecek, ayrıca 28 Şubat 2017 tarihinden sonra işleme alınacak asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim ödeme gün sayıları da dikkate alınmayacak.

– 2017 yılının herhangi bir ayına ait asgari ücret desteğine esas prim gün sayısının belirlenmesinde, 2016 yılının aynı ayında o işyerinden herhangi bir sigortalı bildirimi yapılmamışsa, bu ayı takip eden aylardan uzun vadeli sigortalı bildirimi olan ilk ayın aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır. İşyeri dosyası 1 Ocak 2017 tarihinden önce açılmış olsa bile eğer 2016 yılının aynı ayı veya sonrasındaki aylarda o işyerinden herhangi bir sigortalı bildirimi yapılmamışsa, bu durumda işyeri dosyası 1 Ocak 2017 tarihi veya sonrasında açılmış işyeri gibi işlem yapılacak. (Bu işyerleriyle ilgili olarak yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.) Örneğin; herhangi bir işyerine ait 2017/Şubat ayı asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının tespiti sırasında, eğer o işyerinden 2016/Şubat ve Mart ayına ilişkin olarak herhangi bir sigortalı bildirimi yapılmamışsa (aylık prim ve hizmet belgesiyle uzun vadeli sigorta kollarına tabi herhangi bir sigortalı bildirimi yapılmamış), 2016/Nisan ayı için bildirim yapılmışsa, bu durumda 2017/Şubat ayı asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının tespitinde o işyerinden 2016/Nisan ayı için verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı esas alınacaktır. Eğer 2016/Şubat ayı da dahil 2016 yılı sonuna kadar o işyerinden hiç sigortalı bildirimi yapılmamışsa bu durumda işyeri dosyası 1 Ocak 2017 tarihi veya sonrasında açılmış işyeri gibi işlem yapılacak.

2017 Yılında İşyeri Dosyası Açılmış veya Açılacak İşyerleri

2017 yılında işyeri dosyası açılmış veya 2016 yılından önce işyeri dosyası açılmış olmakla beraber 2016 yılında hiç sigortalı bildirimi yapılmamış işyerleri için sağlanacak aylık asgari ücret desteğinin hesabında, herhangi bir sınırlama olmaksızın ilgili ay için verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan prim ödeme gün sayılarının toplamı dikkate alınacak, o aya ilişkin olarak iptal prim belgesi verilmişse bu belgedeki prim ödeme gün sayısı toplamdan düşülecektir. Örneğin; 1 Ocak 2017 veya sonrasında tescil edilmiş (işyeri dosyası açılmış) ya da 2016 yılından önce tescil edilmiş olmakla beraber 2016 yılında hiç sigortalı bildirimi yapılmamış herhangi bir işyerine ait 2017/Şubat ayı asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısının tespitinde, bu aya ait olarak verilmiş olan asıl ve ek aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan prim ödeme gün sayılarının toplamı esas alınacak, bu aya ait olarak iptal prim belgesi verilmişse toplamdan düşülecek, kalan prim ödeme gün sayısı üzerinden asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Sağlanacak Asgari Ücret Desteğinin Tutarı

Yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısı 3,33 TL ile çarpılarak uygulanacak asgari ücret desteği hesaplanacak. Örneğin; 2017/Şubat ayına ilişkin olarak belirlenen asgari ücret desteğine esas prim ödeme gün sayısı 250 ise (250 X 3,33 = 832,50) bu işyerine bu ay için 832,50 lira asgari ücret desteği sağlanacaktır. Belirlenen bu tutar işverenin o işyeriyle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemesi gereken 2017/Şubat ayı prim tutarından mahsup edilecek (düşülecek), işveren sadece kalan kısmın primini ödeyecektir. Tabii işveren başka teşvik ve desteklerden yararlanıyorsa, ödeyeceği sigorta priminden onlar da düşülecektir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanılabilmesi İçin Aranan Diğer Şartlar

Asgari ücret desteğinden yararlanacak işverenlerde;

– İlgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesini yasal süresinde vermiş ve primleri yasal süresinde ödemiş olma,

– Tecil ve taksitlendirilmiş olanlar hariç, Kuruma vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlusu olmama,

– Sigortasız işçi çalıştırmama, prime esas kazanç veya prim gün sayısını eksik bildirmeme,

– Fiilen çalışmayan kişileri sigortalı bildirmeme yani sahte sigortalı bildirimi yapmama,

şartları aranmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu