Anasayfa / Bilgi / 2018 Yılı İçin de Asgari Ücret Desteği Geldi

2018 Yılı İçin de Asgari Ücret Desteği Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

7103 sayılı Torba Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle getirilen teşvik ve destekler yanında, 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 75. madde ile de asgari ücret desteği getirildi.

Aslında asgari ücret desteği yeni bir uygulama olmayıp 2016 yılında başlamış, 2017 yılında da devam ettirilmiş ve 2017 bitince sona ermiştir. 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 75. madde ile asgari ücret desteği 2018 yılı için de getirilmiş oldu. Destek /1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak.

– Destekten; özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri, 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olan ve haklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar için yararlanabilecek. Yani sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalıştırılan (örneğin yurtdışına gönderilen sigortalılar) için asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak.

– Asgari ücret desteği 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri yani 2018 yılının ilk 9 ayı için sağlanacak.

– Desteğin tutarına gelince; 2018 yılı öncesinde tescil edilen işyerleri için, prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların, toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının, 2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının, Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecek. Yani 2018 öncesinde tescil edilmiş olan işyerleri, Bakanlar Kurulunca belirlenecek prime esas günlük kazancın üzerinde prime esas günlük kazancı olan sigortalılar için asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

– Sağlanacak asgari ücret desteği daha önce olduğu gibi, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeleri gereken primden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

– Diğer teşviklerden farklı olarak, bu konuda hiç tolerans tanınmayacak ve denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya fiilen çalışmayan kişileri sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen işverenler, asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. (isvesosyalguvenlik.com)