Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Engellilere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Engellilere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabilecek özürlülerin; aylık bağlamaya esas sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarının belirlenmesi ile bu raporların alınmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemek üzere 2022 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanmış, 3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 2022 sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunan özürlü Türk Vatandaşlarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin, “Yetkili Sağlık Kuruluşları ile ilgili usul ve esaslar” başlıklı 4 üncü maddesinde; 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinde bulunan özürlüler için, 16 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan Yetkili Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları esas alınacağı belirtilmiştir.