Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 26-Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme

26-Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, 30 Mayıs 1928 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantı gündeminin birinci maddesini teşkil eden asgari ücret tesbit usulleri ihdasına dair muhtelif hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin, toplu sözleşme veya başka yolla etkili bir ücret tespitinin mümkün olmadığı ya da ücretlerin düşük olduğu işlerler ilgili olarak, asgari ücret tespitime imkan veren usulleri ihdas veya muhafaza etmeyi taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her üye ülkenin işveren ve işçi teşekküllerine danıştıktan hangi işlerde ve hangi alanlarda asgari ücret uygulamasına gidileceğini belirlemekte serbest olduğu, 3 üncü maddesinde ülkelerin asgari ücret tespiti konusunda serbest olduğu belirtilmiş ancak maddede bununla ilgili sınırlamalar belirtilmiştir, 4 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin belirlenen asgari ücretten herkesin haberdar olması ve ücretlerin belirlenen asgari ücretin altına düşmemesi için etkili bir kontrol ve denetim mekanizması kuracağı, 5 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin asgari ücret konusundaki uygulamalarıyla ilgili olarak her yıl ILO’ya bir rapor vereceği, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz