Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 29-Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

29-Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; 10 Haziran 1930 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantı gündeminin 1 inci maddesine dahil bulunan cebri veya mecburi çalıştırma konusundaki bazı teklifler içermekte olup, bu tekliflerin kabul edilerek Uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra düzenlenmiştir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her ülkenin mümkün olduğu kadar kısa bir sürede her ne şekilde olursa olsun cebri veya mecburi çalıştırmanın kaldırılmasını taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde cebri veya mecburi çalıştırmanın tanımı ve kapsamı, 3 üncü maddesinde sözleşmenin uygulanmasında yetkili makam tabirinin neyi ifade ettiği, 4 üncü maddesinde yetkili makamların cebri veya mecburi çalıştırmayı önlemek için yapması gereken çalışmalar, 5 inci maddesinde özel şahıslara, şirketlere ve özel-tüzel kişilere tanınan hiç bir imtiyazın cebri çalıştırmaya müsaade edemeyeceği, 6 ncı maddesinde idare mamurlarının görevlerini yaparken dikkat edecekleri hususlar, 7 nci maddesinde idari görev icra eden veya etmeyen şeflerin dikkat edecekleri hususlar, 8 inci maddesinde cebri veya mecburi çalıştırmaya müracaat edilmesi konusundaki her bir kararın sorumluluğunun ilgili ülkenin üst sivil makamlarına ait olacağı, 9 uncu maddesinde cebri veya mecburi çalıştırma koyma hakkına sahip herhangi bir makamın dikkat etmesi gereken hususlar, 10 uncu maddesinde kamu menfaatine konulan cebri veya mecburi çalıştırma ile ilgili olarak yapılacak işlemler, 11 inci maddesinde gerektiğinde cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi tutulacak kişilerin yaş sınırı, 12 nci maddesinde cebri veya mecburi çalışmanın azami süresi, 13 üncü maddesinde cebri veya mecburi çalıştırmaya maruz kalan kişilerle ilgili yapılacak işlemler, 14 üncü maddesinde 10 uncu maddede öngörülen cebri ve mecburi çalıştırma halleri hariç cebri ve mecburi çalıştırmalarda mutlaka ücret ödeneceği, 15 inci maddesinde kanun ve yönetmeliklerin nasıl uygulanacağı, 16 ncı maddesinde cebri veya mecburi çalıştırmaya maruz kalan kişilerin sağlığına zarar verecek şekilde yerlerinin değiştirilemeyeceği, devam eden maddelerde cebri ve mecburi çalıştırma hakkındaki diğer hükümler ile genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz