Anasayfa / Eski Haberler / 31/10/2012 Tarihinde Biten Prim ve Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

31/10/2012 Tarihinde Biten Prim ve Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 88 inci maddesi ve İşveren Uygulama Tebliği uyarınca; 4/a kapsamında sigortalıları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını sigortalıların ücretlerinden keserek, kendi hisselerine isabet eden prim tutarlarını da bu tutarlara ekleyerek en geç takip eden ayın/dönemin sonuna kadar Kuruma ödemeleri gerekmektedir. Ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde ise prim tutarlarının, en geç son günü izleyen ilk iş günü içinde ödenmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde 4/b kapsamındaki sigortalıların ve isteğe bağlı sigortalıların da her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödemeleri gerekmektedir.

4/c kapsamında (memur) çalışanlara ait primlerin ise;

a) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar,

b) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15 inci günü sonuna kadar,

c) Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını müteakip ayın 15’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar,

d) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ayın 1’inde çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın 15 inci günü sonuna kadar,

e) Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için, maaş ödemelerinin yapılması gereken takvim ayının son gününe kadar,

Kuruma ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 2012 yılı Eylül ayına ait sigorta primlerinin en son 31/10/2012 tarihi gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyordu. Aynı şekilde 6111 sayılı Kanuna istinaden borçlarını yapılandırıp taksitlendiren bazı işverenler için de 31/10/2012 tarihi taksit ödemesinin son günüydü.

Ancak, Kurban ve Cumhuriyet Bayramları nedeniyle 24-25-26-29 Ekim 2012 mesai günleri resmi tatil olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı Bankalar bu tarihlerde tahsilat yapamadı. Bunun sonucunda da prim ödemeleri için 30 – 31 Ekim 2012 tarihlerinde bankalarda yoğunluk yaşandı. Bankalara yapılan yoğun müracaatlar ise Kurumun bilgi işlem sistemlerinde teknik sorunlar yaşanmasına, MOSİP sisteminin çalışmamasına sebep oldu, dolayısıyla birçok kişi primini ödeyemedi.

Kurum bu sorunu dikkate alarak, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için;

• Son ödeme günü 31/10/2012 tarihi olan her türlü prim ve diğer ödemelerin tahsilat işlemlerini 02/11/2012 tarihi Cuma günü, gün sonuna kadar,

• 4/a kapsamında çalıştırılan sigortalılara ilişkin, 6111 sayılı Kanun çerçevesinde yapılandırılan işveren sigorta primleri tahsilat işlemlerini ise 07/11/2012 tarihi Çarşamba günü, gün sonuna kadar,

uzattı.

Belirtilen sürelerde yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacak, dolayısıyla gecikme nedeniyle herhangi bir gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak, ayrıca işverenlerin yapılandırması bozulmayacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)